Những vấn đề pháp lý mà doanh nghiệp và người lao động cần biết Dịp Tết 2023

Các vấn đề về lao động, thuế, tiền lương, tiền thưởng Tết năm 2023 được quy định như thế nào theo quy định pháp luật hiện hành ?

Những vấn đề pháp lý mà doanh nghiệp và người lao động cần biết Dịp Tết 2023
Những vấn đề pháp lý mà doanh nghiệp và người lao động cần biết Dịp Tết 2023

Trong dịp Tết 2023 có 05 vấn đề pháp lý mà doanh nghiệp và người lao động cần biết, cụ thể:

1. Tết 2023 người lao động được nghỉ mấy ngày?

– Tết Dương lịch 2023: Theo điểm a khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động 2019, dịp Tết Dương lịch, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch).

Tuy nhiên, ngày 01/01/2023 (Chủ nhật) là ngày nghỉ hằng tuần. Do đó, theo khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động 2019 người lao động được nghỉ bù vào Thứ hai ngày 02/01/2023.

– Tết Âm lịch 2023: Theo điểm b khoản 1, khoản 3 Điều 112 Bộ luật Lao động 2019 và Văn bản số 8056/VPCP-KGVX của Văn Phòng Chính phủ, lịch nghỉ Tết Âm lịch Quý Mão 2023 được thực hiện như sau:

+ Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội sẽ có kỳ nghỉ Tết Âm lịch kéo dài 07 ngày liên tục, từ ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão (từ ngày 20 đến hết ngày 26/01/2023).

+ Người lao động làm việc tại doanh nghiệp ngoài nhà nước: hiện nay chưa có lịch nghỉ Tết Âm lịch 2023 đối với đối tượng này.

2. Người lao động có thể nhận được những khoản tiền nào trong dịp Tết 2023?

Trong dịp Tết 2023, người lao động có thể nhận được 03 khoản tiền sau:

(1) Tiền thưởng Tết: Theo Điều 104 Bộ luật Lao động 2019 quy định tiền thưởng có thể bằng tiền hoặc hiện vật. Tuy nhiên, tùy thuộc vào tình hình kinh tế doanh nghiệp không bắt buộc phải thưởng Tết cho người lao động.

(2) Tiền lương: Theo Điều 112 Bộ luật Lao động 2019 quy định người lao động được nghỉ việc hưởng nguyên lương ngày 01/01/2023 (Chủ nhật) và nghỉ bù vào ngày 02/01/2023 (Thứ Hai).

(3) Tiền làm thêm giờ: Theo Điều 198 Bộ luật Lao động 2019 nếu người lao động làm việc thêm giờ ngày 01/01/2023 hoặc ngày 02/01/2023 thì nhận được mức lương (theo ngày làm việc bình thường) như sau:

Ngày làm việc thêm giờ

Ngày 01/01/2023

Ngày 02/01/2023

Ban ngày

400% lương

200% lương

Ban đêm

490% lương

270% lương

3. Tiền thưởng Tết có được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN?

Theo quy định tại tiết b điểm 2.6 khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC được sửa đổi bởi Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế TNDN và khoản 2 Điều 3 Thông tư 25/2018/TT-BTC quy định khoản tiền thưởng cho người lao động không được ghi cụ thể Điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau:

–  Hợp đồng lao động;

– Thỏa ước lao động tập thể;

– Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; hoặc

– Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.

4. Người lao động có phải đóng thuế đối với khoản tiền được thưởng Tết 2023?

Theo điểm e khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân bao gồm cả tiền thưởng, ngoại trừ một số khoản tiền thưởng theo quy định. Do đó, người lao động có trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân đối với khoản tiền thưởng Tết 2023.

5. Những lưu ý cho người lao động khi có ý định “nhảy việc” cận Tết 2023

Nếu người lao động có ý định “nhảy việc” cận Tết 2023 cần phải cân nhắc thật kỹ 05 vấn đề sau:

(i) Tuân thủ thời gian báo trước theo quy định pháp luật;

(ii) Không được nhận trợ cấp thôi việc;

(iii) Phải bồi thường cho doanh nghiệp nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động trong những ngày không báo trước;

(iv) Phải hoàn trả các khoản chi phí đào tạo từ doanh nghiệp; và

(v) Có thể không được nhận thưởng Tết, lương tháng 13.

Thư Viện Pháp Luật.

Rate this post