Những nội dung doanh nghiệp cần sửa đổi, bổ sung trong Nội quy lao động trước ngày 01/01/2021

Từ ngày 01/01/2021, Bộ luật Lao động (BLLĐ) 2019 chính thức có hiệu lực thi hành, đã quy định thêm nhiều điểm mới trong nội quy lao động so với BLLĐ 2012 như quy định về làm thêm giờ, tăng ngày nghỉ Quốc khánh,…và doanh nghiệp phải ban hành nội quy lao động, nếu sử dụng từ 10 người lao động (NLĐ) trở lên thì nội quy lao động phải bằng văn bản.

Những nội dung doanh nghiệp cần sửa đổi, bổ sung trong Nội quy lao động trước ngày 01/01/2021
Những nội dung doanh nghiệp cần sửa đổi, bổ sung trong Nội quy lao động trước ngày 01/01/2021

1. Bổ sung 03 quy định mới vào Nội quy lao động

So với BLLĐ 2012 thì BLLĐ 2019 đã bổ sung thêm 03 quy định bắt buộc phải có trong nội quy lao động. Do đó, doanh nghiệp cần bổ sung vào nội quy lao động các quy định sau:

1/ Phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc; trình tự, thủ tục xử lý hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

Người sử dụng lao động quy định về phòng, chống quấy rối tình dục theo quy định tại Điều 85 Nghị định 145/2020/NĐ-CP.

(Lưu ý: Nghị định 145/2020/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2021).

2/ Trường hợp được tạm thời chuyển NLĐ làm việc khác so với hợp đồng lao động:

Quy định cụ thể các trường hợp do nhu cầu sản xuất, kinh doanh được tạm thời chuyển NLĐ làm việc khác so với hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 29 của BLLĐ 2019;

3/ Người có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động:

Người có thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động bên phía doanh nghiệp quy định tại Khoản 3 Điều 18 của BLLĐ 2019 hoặc người được quy định cụ thể trong nội quy lao động.

2. Sửa đổi, bổ sung một số quy định trong Nội quy lao động

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng cần sửa đổi, bổ sung một số điều khoản trong nội quy lao động, đơn cử như:

1/ Về vấn đề làm thêm giờ

Căn cứ theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 107 BLLĐ 2019 thì thời gian làm thêm không quá 40 giờ trong 01 tháng, so với quy định tại BLLĐ 2012 là 30 giờ trong 01 tháng. Vì vậy, doanh nghiệp có thể xem xét sửa đổi nội dung này trong nội quy lao động. (không bắt buộc sửa đổi)

2/ Về ngày nghỉ lễ, tết

Căn cứ theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 112 BLLĐ 2019 thì NLĐ vào ngày Quốc khánh được nghỉ 02 ngày, thay vì 01 ngày như quy định tại BLLĐ 2012. Theo đó, doanh nghiệp phải sửa đổi nội dung quy định về số ngày nghỉ lễ của NLĐ trong nội quy lao động từ nghỉ 01 ngày Quốc khánh 02/9 Dương lịch như hiện tại thành 02 ngày gồm ngày 02/9 Dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau.

3/ Về nghỉ việc riêng

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 115 BLLĐ 2019 thì NLĐ được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương trong những trường hợp sau:

– Kết hôn: nghỉ 03 ngày;

– Con đẻ, con nuôi kết hôn: nghỉ 01 ngày;

– Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi chết: nghỉ 03 ngày.

Theo đó, nội quy lao động phải bổ sung trường hợp cha nuôi, mẹ nuôi; cha nuôi, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng chết và quy định chi tiết trường hợp con kết hôn và con chết theo quy định mới nhất.

Cùng với đó, bổ sung thêm quy định yêu cầu thực hiện thông báo cho doanh nghiệp khi NLĐ nghỉ việc riêng.

4/ Về trách nhiệm vật chất

Theo quy định tại BLLĐ 2012 thì trách nhiệm về vật chất được ghi nhận trong phần xử lý kỷ luật của nội quy lao động thì theo quy định tại BLLĐ 2019 mục này sẽ được tách thành một phần riêng.

Theo đó, doanh nghiệp phải quy định cụ thể các trường hợp phải bồi thường thiệt hại do làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi gây thiệt hại tài sản; do làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản hoặc tiêu hao vật tư quá định mức; mức bồi thường thiệt hại tương ứng mức độ thiệt hại; người có thẩm quyền xử lý bồi thường thiệt hại (theo quy định tại Điểm h Khoản 2 Điều 69 Nghị định 145/2020/NĐ-CP);

5/ Về trường hợp sa thải NLĐ

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 125 BLLĐ 2019 quy định bổ sung trường hợp áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải so với quy định hiện hành. Theo đó, doanh nghiệp phải bổ sung trường hợp NLĐ sẽ bị áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải khi có hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc được quy định trong nội quy lao động.

….

Như vậy, trước ngày 01/01/2021 thì các doanh nghiệp cần thực hiện sửa đổi, bổ sung nội quy lao động đảm bảo phù hợp với những quy định mới nhất theo BLLĐ 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thư Viện Pháp Luật.

5/5 - (1 bình chọn)