Hoạt động kinh doanh bảo hiểm – Những điều cần biết

Đại lý bảo hiểm là tổ chức hoặc cá nhân được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền thực hiện các hoạt động giới thiệu, tư vấn, chào bán, thu phí, và giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng. Đại lý bảo hiểm đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp các sản phẩm bảo hiểm đến khách hàng và hỗ trợ khách hàng khi xảy ra rủi ro.

Tham khảo thêm: Dịch vụ thành lập công ty trọn gói và Dịch vụ thành lập công ty nước ngoài

ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ BẢO HIỂM

Theo quy định tại Điều 125 – Luật Kinh doanh bảo hiểm và được hướng dẫn bởi Điều 62 Nghị định 46/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/07/2023 thì các điều kiện để hoạt động đại lý bảo hiểm được phân chia như sau:

Đối với cá nhân

 • Là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam;
 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
 • Có chứng chỉ đại lý bảo hiểm.

Đối với tổ chức

 • Được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
 • Đã đăng ký ngành, nghề kinh doanh hoạt động đại lý bảo hiểm;
 • Có tối thiểu 3 nhân viên trực tiếp thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm đáp ứng các điều kiện như trên;
 • Có quy trình giám sát việc tuân thủ nguyên tắc hoạt động đại lý bảo hiểm theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm đối với các nhân viên trong tổ chức thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm.

MỘT SỐ ĐIỀU CẦN BIẾT KHI KINH DOANH ĐẠI LÝ BẢO HIỂM

Nguyên tắc hoạt động của đại lý bảo hiểm

 1. Cá nhân không được đồng thời làm đại lý bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài khác hoạt động trong cùng loại hình bảo hiểm với doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài mà cá nhân đó đang làm đại lý. Cá nhân đang làm đại lý bảo hiểm cho một tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô không được đồng thời làm đại lý bảo hiểm cho tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô khác.
 2. Tổ chức không được đồng thời làm đại lý bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô khác nếu không được chấp thuận bằng văn bản của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô mà tổ chức đó đang làm đại lý.
 3. Cá nhân hoạt động đại lý bảo hiểm, nhân viên trong tổ chức hoạt động đại lý bảo hiểm chỉ được thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm đối với những sản phẩm bảo hiểm đã được đào tạo.
 4. Thông tin của cá nhân hoạt động đại lý bảo hiểm và nhân viên trong tổ chức hoạt động đại lý bảo hiểm trực tiếp thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm phải được đăng ký và cập nhật tại cơ sở dữ liệu về hoạt động kinh doanh bảo hiểm quy định tại Điều 11 của Luật này.
 5. Cá nhân đã được cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm nhưng không hoạt động đại lý bảo hiểm trong thời hạn 03 năm liên tục phải thực hiện thi lấy chứng chỉ đại lý bảo hiểm mới trước khi hoạt động đại lý.

Nội dung của Hợp đồng đại lý bảo hiểm

Hợp đồng đại lý bảo hiểm phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

 • Tên, địa chỉ của đại lý bảo hiểm;
 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô;
 • Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô, đại lý bảo hiểm;
 • Nội dung và phạm vi hoạt động đại lý bảo hiểm;
 • Hoa hồng đại lý bảo hiểm, thưởng, hỗ trợ đại lý bảo hiểm và các quyền lợi khác (nếu có);
 • Thời hạn hợp đồng;
 • Phương thức giải quyết tranh chấp.

Chứng chỉ đại lý bảo hiểm

Chứng chỉ đại lý bảo hiểm bao gồm:

 • Chứng chỉ đại lý bảo hiểm nhân thọ;
 • Chứng chỉ đại lý bảo hiểm phi nhân thọ;
 • Chứng chỉ đại lý bảo hiểm sức khỏe.

Nội dung chủ yếu đào tạo chứng chỉ đại lý bảo hiểm bao gồm:

 • Kiến thức chung về bảo hiểm; các nguyên lý về nghiệp vụ bảo hiểm phù hợp với từng loại chứng chỉ đại lý bảo hiểm;
 • Quy tắc đạo đức, ứng xử nghề nghiệp đại lý bảo hiểm;
 • Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô, đại lý bảo hiểm trong hoạt động đại lý bảo hiểm;
 • Pháp luật Việt Nam về hoạt động kinh doanh bảo hiểm;
 • Kỹ năng và thực hành hành nghề đại lý bảo hiểm.

QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ VIỆT LUẬT ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CHI TIẾT:

Tòa nhà Số 2 Hoa Phượng, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Điện thoại: 028.7777.5678 (30 lines)

Hotline: 0934 234 777 (Ms Sương) – 0936 234 777 (Mr Mẫn)

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua email: [email protected]

5/5 - (4 bình chọn)