Dịch vụ thay đổi tên công ty

Thay đổi tên công ty là nhu cầu thực tế của doanh nghiệp trong quá trình thành lập công ty đi vào hoạt động kinh doanh không ngoài mục đích tạo thuận lợi hơn cho việc hoạt động sản xuất kinh doanh. Thay đổi tên doanh nghiệp là một trong số các nội dung cần thực hiện thay đổi giấy phép kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

Công Ty Tư Vấn Việt Luật nhận thực hiện thủ tục đổi tên công ty như sau:

  • Thay đổi tên công ty bằng tiếng Việt.
  • Thay đổi tên công ty bằng tiếng Anh.
  • Thay đổi tên viết tắt của công ty.

Đối với thay đổi tên công ty bằng tiếng Việt, ngoài việc phải thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cần phải khắc lại dấu tròn pháp nhân.

1. Hồ sơ đổi tên Công ty bao gồm:

Việt Luật thực hiện toàn bộ hồ sơ. Quý doanh nghiệp ký tên đóng dấu vào hồ sơ theo quy định.

2. Lệ phí dịch vụ đổi tên Công ty:

  • Phí dịch vụ: 1.000.000 VND (đã bao gồm lệ phí Nhà nước).

3. Thời gian thực hiện đổi tên công ty: 03 ngày làm việc

 

Rate this page