Doanh nghiệp có được góp vốn bằng tiền mặt tại công ty khác không?

Theo quy định tại Điều 6 – Nghị định 222/2013/NĐ-CP và được hướng dẫn bởi khoản 2 – Điều 3 – Thông tư 09/2015/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/3/2015 thì doanh nghiệp không được góp vốn bằng tiền mặt vào doanh nghiệp khác. Các doanh nghiệp khi thực hiện giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác mà phải sử dụng các hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt, bao gồm:

  • Thanh toán bằng séc
  • Thanh toán bằng ủy nhiệm chi – chuyển tiền
  • Các hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt phù hợp khác theo quy định hiện hành

Đối với tài sản góp vốn không phải là tiền, tài sản góp vốn phải được các thành viên, cổ đông sáng lập hoặc tổ chức thẩm định giá định giá và được thể hiện thành Đồng Việt Nam.

Trường hợp tài sản góp vốn được định giá cao hơn so với giá trị thực tế của tài sản đó tại thời điểm góp vốn thì các thành viên, cổ đông sáng lập hoặc người góp vốn cùng liên đới góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá; đồng thời liên đới chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do cố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế.

Mức phạt đối với doanh nghiệp vi phạm quy định về việc thanh toán giao dịch góp vốn bằng tiền mặt

Theo quy định tại khoản 8 Điều 26 Nghị định 88/2019/NĐ-CP được sửa đổi tại Nghị định 143/2021/NĐ-CP, doanh nghiệp vi phạm quy định về việc thanh toán giao dịch góp vốn bằng tiền mặt sẽ bị phạt từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng.

“8. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm sau đây:

a) Vi phạm quy định thanh toán bằng tiền mặt;

b) Thực hiện cung ứng dịch vụ thanh toán mà không phải là tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.”

Như vậy, doanh nghiệp không được góp vốn bằng tiền mặt vào doanh nghiệp khác. Các doanh nghiệp khi thực hiện giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác phải sử dụng các hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt. Trường hợp tài sản góp vốn được định giá cao hơn so với giá trị thực tế của tài sản đó tại thời điểm góp vốn thì các bên liên quan có thể phải chịu trách nhiệm liên đới. Đây là một điều mà doanh nghiệp cần lưu ý để tránh bị phạt hành chính, gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.

Hãy gọi cho chúng tôi theo số: 
Tổng đài: 028.7777.5678 (30 lines)
Điện thoại di động (Zalo/Viber): 0934234777 – 0938234777 – 0936234777
Email: [email protected]

5/5 - (1 bình chọn)