Điểm mới về thủ tục chấp thuận hoạt động giải trí dưới nước

Ngày 23/02/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định 19/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 48/2019/NĐ-CP quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước. Theo đó, thủ tục chấp thuận hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước tại vùng 1 được áp dụng từ 10/4/2024 được quy định cụ thể như sau:

>> Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty trọn gói và Thành lập công ty nước ngoài

Quy định về vùng 1 trong hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước

Căn cứ khoản 2 Điều 3 và điểm a khoản 1 Điều 5 Nghị định 48/2019/NĐ-CP: Vùng 1 là vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng hải mà phương tiện vui chơi, giải trí dưới nước được phép hoạt động trong phạm vi ranh giới an toàn được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

 Điểm mới về thủ tục chấp thuận hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước tại vùng 1

Bổ sung quy định về sử dụng bản điện tử của các tài liệu trong hồ sơ xin chấp thuận hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước tại vùng 1

Khoản 2 Điều 1 Nghị định 19/2024/NĐ-CP sửa đổi quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định 48/2019/NĐ-CP như sau:

Hồ sơ chấp thuận hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước tại vùng 1 từ ngày 10/4/2024 (01 bộ hồ sơ, mỗi loại 01 bản) gồm các tài liệu sau:

– Bản chính hoặc biểu mẫu điện tử Đơn đề nghị theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 48/2019/NĐ-CP.

– Bản chính hoặc bản điện tử hoặc bản sao điện tử sơ đồ vị trí thiết lập báo hiệu hoặc sơ đồ vị trí thiết lập phao và cờ hiệu.

– Bản chính hoặc bản điện tử hoặc bản sao điện tử phương án bảo đảm an ninh, an toàn, cứu hộ, cứu nạn và ngăn ngừa ô nhiễm môi trường.

Theo đó, so với quy định hiện hành (Nghị định 48/2019/NĐ-CP), Nghị định 19/2024/NĐ-CP đã bổ sung quy định về việc cho phép người nộp hồ sơ được sử dụng bản điện tử của các tài liệu để nộp cho cơ quan có thẩm quyền kể từ ngày 10/4/2024 (thay vì chỉ được nộp bản giấy như hiện nay).

Thay đổi trình tự thực hiện thủ tục chấp thuận hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước tại vùng 1

Căn cứ theo khoản 2 Điều 10 Nghị định 48/2019/NĐ-CP, trình tự thực hiện thủ tục chấp thuận hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước tại vùng 1 được quy định cụ thể như sau:

“Điều 10. Thủ tục chấp thuận hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước tại vùng 1

2. Trình tự thực hiện

a) Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính hoặc bằng hình thức phù hợp khác 01 bộ hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 9 của Nghị định này;

b) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định này tiếp nhận hồ sơ; nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Nghị định này;

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định này có văn bản chấp thuận; trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.”

Tuy nhiên, từ ngày 10/4/2024, trình tự thực hiện thủ tục chấp thuận hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước tại vùng 1 được quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 19/2024/NĐ-CP có sự thay đổi cụ thể như sau:

– Bổ sung hình thức nộp hồ sơ: qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến Sở Giao thông vận tải.

– Rút ngắn thời hạn kể từ lúc Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ đến khi trả kết quả hồ sơ chưa hợp lệ và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ: từ 02 ngày làm việc còn 01 ngày làm việc.

– Bổ sung thêm bước lấy ý kiến của Chi cục Đường thủy nội địa khu vực nếu vùng hoạt động vui chơi giải trí dưới nước nằm trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia hoặc lấy ý kiếm của Cảng vụ hàng hải khu vực nếu vùng hoạt động vui chơi giải trí dưới nước nằm trên vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng hải. Cụ thể như sau:

+ Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Giao thông vận tải gửi văn bản (kèm theo một bộ bản sao hồ sơ tại Mục 2.1 nêu trên) đến Chi cục Đường thủy nội địa khu vực nếu vùng hoạt động vui chơi giải trí dưới nước nằm trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia, Cảng vụ hàng hải khu vực nếu vùng hoạt động vui chơi giải trí dưới nước nằm trên vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng hải để lấy ý kiến.

+ Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến, Chi cục Đường thủy nội địa khu vực, Cảng vụ hàng hải khu vực có văn bản trả lời. Hết thời gian quy định mà không có văn bản trả lời, coi như Chi cục Đường thủy nội địa khu vực, Cảng vụ hàng hải khu vực đồng ý chấp thuận hoạt động vui chơi giải trí dưới nước tại vùng 1 theo đề nghị của tổ chức, cá nhân.

+ Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản trả lời của Chi cục Đường thủy nội địa khu vực hoặc Cảng vụ hàng hải khu vực, hoặc kể từ ngày hết thời gian quy định xin ý kiến, Sở Giao thông vận tải có văn bản chấp thuận; trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ VIỆT LUẬT ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CHI TIẾT:

Tòa nhà Số 2 Hoa Phượng, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Điện thoại: 028 3517 2345 (20 lines)

Hotline: 0934 234 777 (Ms Sương) – 0936 234 777 (Mr Mẫn)

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua email: [email protected]

Việt Luật - hân hạnh được hỗ trợ quý khách trong việc thành lập doanh nghiệp

 

 

5/5 - (2 bình chọn)