Những công việc doanh nghiệp cần làm trong tháng 01/2024

Việc có một đội ngũ pháp lý, kế toán chuyên nghiệp thể hiện sự chuyên nghiệp và uy tín của doanh nghiệp. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp tạo dựng niềm tin với khách hàng, đối tác và các cơ quan chức năng. Tùy theo quy mô và lĩnh vực kinh doanh, doanh nghiệp có thể lựa chọn thành lập bộ phận pháp chế nội bộ hoặc sử dụng dịch vụ pháp lý của các công ty luật bên ngoài. Tuy nhiên, việc có một đội ngũ pháp lý chuyên nghiệp là rất cần thiết để đảm bảo hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được vận hành trơn tru và hiệu quả. Không cần phải tốn nhiều thời gian, bỏ ra nhiều chi phí, quý khách cũng sẽ được Việt Luật hỗ trợ tận tình trong suốt quá trình kinh doanh. Trong bài viết dưới dây, là những việc doanh nghiệp cần làm trong tháng 01/2024, mời quý bạn đọc tham khảo.

Dịch vụ của Việt Luật

Thông báo tình hình biến động lao động 12/2023

Theo quy định tại Khoản 6 Điều 32 Nghị định 28/2015/NĐ-CP được hướng dẫn bởi khoản 2 – Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

==> Trước ngày 03/1: Thông báo tình hình biến động lao động tháng 12/2023

Trước ngày 03 hằng tháng, người sử dụng lao động phải thông báo theo Mẫu số 29 ban hành kèm theo Thông tư này với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc về tình hình biến động lao động làm việc tại đơn vị nếu có (tính theo tháng dương lịch của tháng liền trước thời điểm thông báo)

Báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài năm 2023

Theo quy định Điều 6 Nghị định 152/2020/NĐ-CP và Khoản 3 Điều 1 Nghị định 70/2023/NĐ-CP

==> Trước 05/01: Báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài năm 2023

Trước ngày 05 tháng 7 và ngày 05 tháng 01 của năm sau, người sử dụng lao động nước ngoài báo cáo 6 tháng đầu năm và hàng năm về tình hình sử dụng người lao động nước ngoài theo Mẫu số 07/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này. Thời gian chốt số liệu báo cáo 6 tháng đầu năm được tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 6 của kỳ báo cáo, thời gian chốt số liệu báo hằng năm tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo.

Báo cáo tình hình tai nạn lao động, công tác an toàn, vệ sinh lao động, y tế lao động

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 24 Nghị định 39/2016/NĐ-CP và Điều 10 Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH; Điều 27 Luật An toàn vệ sinh lao động 2015; Điều 10 Thông tư 19/2016/TT-BYT thì:

Trước ngày 10/1, doanh nghiệp cần:

 • Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động năm 2023;
 • Báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2023;
 • Báo cáo y tế lao động năm 2023

Báo cáo tình hình tham gia BHTN, tình hình TNLĐ

Theo quy định tại Khoản 7 Điều 32 Nghị định 28/2015/NĐ-CP; Điểm a khoản 1 Điều 4 Thông tư 13/2020/TT-BLĐTBXH

Trước ngày 15/1:

 • Báo cáo tình hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp năm 2023;
 • Công bố tình hình tai nạn lao động xảy ra tại cơ sở năm 2023

Điều 32. Trách nhiệm của người sử dụng lao động

Trước ngày 15 tháng 01 hằng năm báo cáo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về tình hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp của năm trước.

Điều 4. Đánh giá, công bố tình hình tai nạn lao động

1. Người sử dụng lao động có trách nhiệm đánh giá, công bố tình hình tai nạn lao động xảy ra tại cơ sở theo quy định sau:

a) Định kỳ 06 tháng, hằng năm, đánh giá, công bố tình hình tai nạn lao động xảy ra tại cơ sở cho người lao động biết Thông tin phải được công bố trước ngày 10 tháng 7 đối với số liệu 06 tháng đầu năm và trước ngày 15 tháng 01 năm sau đối với số liệu cả năm;

Nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN tháng 12/2023

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019:

Điều 44. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

1. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai theo tháng, theo quý được quy định như sau:

a) Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo tháng;

b) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo quý.

==> Do đó, trước ngày 20/1, doanh nghiệp phải nộp Tờ khai thuế GTGT, TNCN tháng 12/2023

Nộp lệ phí môn bài năm 2024, thuế TNDN tạm tính Quý IV/2023

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định 126/2020/NĐ-CP và Khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019:

Điều 10. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của các khoản thu về đất, lệ phí môn bài, lệ phí trước bạ, tiền cấp quyền và các khoản thu khác theo pháp luật quản lý, sử dụng tài sản công

1. Lệ phí môn bài

a) Người nộp lệ phí môn bài (trừ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) mới thành lập (bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh) hoặc có thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Điều 55. Thời hạn nộp thuế

1. Trường hợp người nộp thuế tính thuế, thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế. Trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp thì tạm nộp theo quý, thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau.

Đối với dầu thô, thời hạn nộp thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp theo lần xuất bán dầu thô là 35 ngày kể từ ngày xuất bán đối với dầu thô bán nội địa hoặc kể từ ngày thông quan hàng hóa theo quy định của pháp luật về hải quan đối với dầu thô xuất khẩu.

Đối với khí thiên nhiên, thời hạn nộp thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp theo tháng.

==> Do đó, trước ngày 30/1 doanh nghiệp cần:

 • Nộp Lệ phí môn bài năm 2024
 • Nộp thuế TNDN tạm tính Quý IV/2023

Nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN Quý IV/2023; Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, Trích tiền nộp BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí công đoàn.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019; Điều 29 Nghị định 123/2020/NĐ-CP; Điều 7, Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH; Khoản 5 Điều 2 Quyết định 490/QĐ-BHXH năm 2023.

Thì trước ngày 31/1 Doanh nghiệp cần nộp:

 • Tờ khai thuế GTGT Quý IV/2023
 • Tờ khai thuế TNCN Quý IV/2023
 • Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý IV/2023
 • Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí Công đoàn tháng 01/2023

HỖ TRỢ SAU KHI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TRỌN GÓI TẠI VIỆT LUẬT:

Hiểu rõ sự khó khăn của các doanh nghiệp mới thành lập, Công ty tư vấn Việt Luật sẽ hỗ trợ cho quý khách hàng và tư vấn về các vấn đề sau khi thành lập công ty như :

 • MIỄN PHÍ BÁO CÁO THUẾ 03 THÁNG 
 • Tư vấn khởi nghiệp giúp bạn an tâm hơn khi thành lập mới công ty
 • Tư vấn cho khách hàng về các hoạt động của doanh nghiệp (qua email, thư, fax).
 • Cung cấp văn bản pháp luật theo yêu cầu (qua email).
 • Soạn thảo các hồ sơ nội bộ của doanh nghiệp, gồm: Điều lệ, Biên bản góp vốn thành lập công ty, bầu chủ tịch, cử người đại diện theo pháp luật, Quyết định bổ nhiệm giám đốc, Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, Chứng nhận sở hữu cổ phần, Sổ cổ đông, Thông báo lập sổ cổ đông…

Hãy gọi cho chúng tôi theo số: 
Tổng đài: 028.7777.5678 (30 lines)
Điện thoại di động (Zalo/Viber): 0934234777 – 0938234777 – 0936234777
Email: [email protected]

5/5 - (2 bình chọn)