Công ty khởi nghiệp sáng tạo có được miễn thuế TNDN?

Nghị định 11/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết 98/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có việc miễn thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế TNDN). Mời bạn đọc tham khảo trong bài viết dưới đây.

Ngày 02 tháng 02 năm 2024, Chính phủ ban hành Nghị định 11/2024/NĐ-CP. Nghị định này bao gồm các quy định về:

 • Lãi vay và lợi nhuận hợp lý
 • Phương thức thanh toán và quyết toán dự án đầu tư theo hợp đồng BT
 • Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Về miễn thuế TNDN:

Nghị định 11/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết 98/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Một trong những điểm nổi bật của Nghị định này là việc miễn thuế TNDN cho các trường hợp sau:

 • Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo:
  • Miễn thuế TNDN đối với thu nhập từ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát sinh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Doanh nghiệp phải đáp ứng quy định của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về lĩnh vực ưu tiên; tiêu chí, điều kiện, nội dung hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
  • Thời gian miễn thuế là 05 năm kể từ thời điểm phát sinh thuế TNDN phải nộp.
 • Cá nhân có thu nhập từ hoạt động khởi nghiệp sáng tạo:
  • Miễn thuế TNCN đối với thu nhập từ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát sinh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Cá nhân phải đáp ứng quy định của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về lĩnh vực ưu tiên; tiêu chí, điều kiện, nội dung hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
  • Thời gian miễn thuế là 02 năm kể từ thời điểm phát sinh thuế TNCN phải nộp.

Lưu ý:

 • Nghị định 11/2024/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2023.
 • Để biết thêm chi tiết về các quy định trong Nghị định này, bạn có thể tham khảo văn bản đầy đủ tại Cổng thông tin điện tử của Chính phủ hoặc Bộ Tài chính.

Miễn thuế TNDN với thu nhập từ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Đối tượng được miễn thuế TNDN:

Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức khoa học và công nghệ, trung tâm đổi mới sáng tạo và các tổ chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (gọi chung là doanh nghiệp) có thu nhập từ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát sinh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được miễn thuế TNDN đối với khoản thu nhập này.

Các doanh nghiệp có thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại khoản Mục 1 này phải đáp ứng quy định của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về lĩnh vực ưu tiên; tiêu chí, điều kiện, nội dung hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Thời gian miễn thuế TNDN:

 • Thời gian miễn thuế là 05 năm tính từ thời điểm mà doanh nghiệp phát sinh thuế TNDN phải nộp từ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát sinh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian Nghị quyết 98/2023/QH15 có hiệu lực (cụ thể Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ 01/8/2023).
 • Sau khi Nghị quyết 98/2023/QH15 hết hiệu lực thi hành, thời gian miễn thuế theo quy định tại khoản này chưa kết thúc thì doanh nghiệp tiếp tục thực hiện cho đến khi kết thúc thời gian miễn thuế.
 • Trường hợp doanh nghiệp đang trong thời gian miễn hoặc thuộc diện miễn thuế TNDN theo điều kiện hưởng miễn khác với quy định tại Nghị định 11/2024/NĐ-CP thì được lựa chọn hưởng miễn thuế theo điều kiện hưởng miễn thuế khác hoặc miễn thuế theo quy định tại Nghị định 11/2024/NĐ-CP cho thời gian còn lại.

Miễn thuế TNDN với thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp, quyền góp vốn vào doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo

Đối tượng được miễn thuế TNDN:

Tổ chức có thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp, quyền góp vốn vào doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được miễn thuế TNDN đối với khoản thu nhập này. Trong đó:

 • Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quy định tại Mục 2 này phải đáp ứng quy định của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về lĩnh vực ưu tiên; tiêu chí, điều kiện, nội dung hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
 • Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, quyền góp vốn quy định tại Mục 2 này là thu nhập có được từ chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn, quyền góp vốn vào doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm cả trường hợp bán doanh nghiệp), trừ thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định.

Lưu ý: Trường hợp bán toàn bộ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu dưới hình thức chuyển nhượng vốn có gắn với bất động sản thì kê khai và nộp thuế TNDN theo hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Thời gian miễn thuế TNDN: 

Trong thời gian Nghị quyết 98/2023/QH15 có hiệu lực thi hành (tức là kể từ ngày 01/8/2023).

Hạch toán, kê khai và nộp thuế đối với thu nhập được miễn thuế TNDN

 • Trường hợp doanh nghiệp thực hiện nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh thì doanh nghiệp thực hiện xác định, hạch toán thu nhập từ hoạt động được miễn thuế nêu tại Mục 1 và Mục 2 bên trên theo quy định của pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Hãy gọi cho chúng tôi theo số: 
Tổng đài: 028.7777.5678 (30 lines)
Điện thoại di động (Zalo/Viber): 0934234777 – 0938234777 – 0936234777
Email: [email protected]

5/5 - (2 bình chọn)