Chấm dứt hoạt động mua bán hàng hóa công ty vốn nước ngoài

Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa tại Việt Nam có thể nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động trong các trường hợp nào? Thủ tục thực hiện ra sao, mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây.

Giấy phép kinh doanh được cấp bởi Sở Công Thương
Giấy phép kinh doanh được cấp bởi Sở Công Thương

CÁC TRƯỜNG HỢP CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HÓA

Theo quy định tại Khoản 1 – Điều 45 – Nghị định 09/2018/NĐ-CP thì các trường hợp chấm dứt hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa bao gồm:

 1. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tự quyết định chấm dứt hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa;
 2. Thời hạn kinh doanh trên Giấy phép kinh doanh hết hiệu lực mà không đề nghị cấp mới; thời hạn của Giấy phép lập cơ sở bán lẻ hết hiệu lực mà không đề nghị gia hạn;
 3. Thời hạn kinh doanh trên Giấy phép kinh doanh hết hiệu lực mà không được chấp thuận cấp mới; thời hạn của Giấy phép lập cơ sở bán lẻ hết hiệu lực mà không được gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ;
 4. Hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa bị hủy bỏ; Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ bị thu hồi.

QUY TRÌNH NỘP HỒ SƠ THÔNG BÁO CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HÓA

Dịch vụ của Việt Luật
Dịch vụ của Việt Luật

Bước 1: Việt Luật tư vấn các vấn đề pháp lý có liên quan

Bước 2: Soạn thảo hồ sơ và hướng dẫn khách ký tên

Bước 3: Nộp hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền

Đối với trường hợp số 1, số 2

Thời gian nộp: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày quyết định chấm dứt hoạt động hoặc 15 ngày trước ngày thời hạn kinh doanh trên Giấy phép kinh doanh hết hiệu lực hoặc thời hạn của Giấy phép lập cơ sở bán lẻ hết hiệu lực.

Đối với trường hợp số 3, 4

Hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chấm dứt kể từ ngày quy định trên Quyết định thu hồi Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ hoặc kể từ ngày thời hạn kinh doanh trên Giấy phép kinh doanh, thời hạn của Giấy phép lập cơ sở bán lẻ hết hiệu lực.

Bước 4: Hoàn trả bản chính Giấy phép đã được cấp cho cơ quan có thẩm quyền

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo chấm dứt hoạt động/Quyết định thu hồi Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm hoàn trả bản chính Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ đã được cấp cho Cơ quan cấp Giấy phép.

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ KHÔNG KIỂM TRA NHU CẦU KINH TẾ

Việt Luật tự tin với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp trong và ngoài nước. Việt Luật sẽ mang đến quý khách những trải nghiệm xứng đáng. Dịch vụ Việt Luật cung cấp bao gồm các bước sau:

Bước 1: Tư vấn pháp lý và khách chuẩn bị hồ sơ

Tài liệu cần cung cấp

 • Giấy phép kinh doanh và Giấy phép lập cơ sở bán lẻ đã được cấp.
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính (Báo cáo tài chính có kiểm toán của năm gần nhất; chứng thư ngân hàng)
 • Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh doanh nghiệp không còn nợ thuế.
 • Dự thảo kế hoạch kinh doanh
 • Dự thảo kế hoạch tài chính (Lưu ý rằng vốn điều lệ đăng ký và vốn hiện có phải phù hợp với kế hoạch tài chính).
 • Hợp đồng thuê cơ sở bán lẻ và các tài liệu khác có liên quan.

Bước 2: Việt Luật soạn hồ sơ và hướng dẫn khác ký tên

Thành phần hồ sơ bao gồm

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (Mẫu 04);
 • Bản giải trình có nội dung:
  • Địa điểm lập cơ sở bán lẻ: Địa chỉ cơ sở bán lẻ; mô tả khu vực chung, có liên quan và khu vực sử dụng để lập cơ sở bán lẻ; giải trình việc đáp ứng điều kiện địa điểm lập cơ sở bán lẻ phù hợp với quy hoạch có liên quan tại khu vực thị trường địa lý.
  • Kế hoạch kinh doanh tại cơ sở bán lẻ: Trình bày kế hoạch kinh doanh và phát triển thị trường; nhu cầu về lao động; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của kế hoạch kinh doanh;
  • Kế hoạch tài chính cho việc lập cơ sở bán lẻ: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm gần nhất trong trường hợp đã thành lập ở Việt Nam từ 01 năm trở lên; giải trình về vốn, nguồn vốn và phương án huy động vốn;
 • Các tài liệu đã nêu bên trên.

Bước 3: Việt Luật nộp hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền

Số lượng hồ sơ: 02 bộ

Hình thức gửi hồ sơ: trực tiếp, bưu điện, trực tuyến.

Trình tự xử lý:

 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra và yêu cầu sửa đổi, bổ sung nếu hồ sơ chưa đủ và hợp lệ;
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đủ và hợp lệ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra việc đáp ứng điều kiện cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ;
  • Trường hợp không đáp ứng điều kiện, Cơ quan cấp Giấy phép có văn bản trả lời và nêu rõ lý do;
  • Trường hợp đáp ứng điều kiện, Cơ quan cấp Giấy phép gửi hồ sơ kèm văn bản lấy ý kiến Bộ Công Thương;
  • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận của Bộ Công Thương, Cơ quan cấp Giấy phép cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ. Trường hợp Bộ Công Thương từ chối, Cơ quan cấp Giấy phép phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Bước 4: Nhận kết quả và bàn giao cho khách hàng

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP BÁN LẺ PHẢI KIỂM TRA NHU CẦU KINH TẾ

Dịch vụ xin cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ của Việt Luật

Bước 1: Tư vấn pháp lý và khách chuẩn bị hồ sơ

Tài liệu cần cung cấp

 • Giấy phép kinh doanh và Giấy phép lập cơ sở bán lẻ đã được cấp.
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính (Báo cáo tài chính có kiểm toán của năm gần nhất; chứng thư ngân hàng)
 • Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh doanh nghiệp không còn nợ thuế.
 • Dự thảo kế hoạch kinh doanh
 • Dự thảo kế hoạch tài chính (Lưu ý rằng vốn điều lệ đăng ký và vốn hiện có phải phù hợp với kế hoạch tài chính).
 • Hợp đồng thuê cơ sở bán lẻ và các tài liệu khác có liên quan.

Bước 2: Việt Luật soạn hồ sơ và hướng dẫn khác ký tên

Thành phần hồ sơ bao gồm

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (Mẫu 04);
 • Bản giải trình có nội dung:
  • Địa điểm lập cơ sở bán lẻ: Địa chỉ cơ sở bán lẻ; mô tả khu vực chung, có liên quan và khu vực sử dụng để lập cơ sở bán lẻ; giải trình việc đáp ứng điều kiện địa điểm lập cơ sở bán lẻ phù hợp với quy hoạch có liên quan tại khu vực thị trường địa lý.
  • Kế hoạch kinh doanh tại cơ sở bán lẻ: Trình bày kế hoạch kinh doanh và phát triển thị trường; nhu cầu về lao động; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của kế hoạch kinh doanh;
  • Kế hoạch tài chính cho việc lập cơ sở bán lẻ: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm gần nhất trong trường hợp đã thành lập ở Việt Nam từ 01 năm trở lên; giải trình về vốn, nguồn vốn và phương án huy động vốn;
 • Các tài liệu đã nêu bên trên.

Bước 3: Việt Luật nộp hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền

Bước 4: Kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT)

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đủ và hợp lệ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra việc đáp ứng điều kiện về việc lập cơ sở bán lẻ, thì Cơ quan cấp Giấy phép đề xuất thành lập Hội đồng ENT.

Điều 24. Hội đồng Kiểm tra nhu cầu kinh tế (Hội đồng ENT)

1. Hội đồng ENT do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi lập cơ sở bán lẻ thành lập trên cơ sở đề xuất của Cơ quan cấp Giấy phép.

2. Hội đồng ENT gồm: Đại diện Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc đại diện cơ quan được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền làm Chủ tịch Hội đồng ENT; đại diện Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ban, ngành, tổ chức có liên quan làm thành viên hội đồng ENT. Trường hợp địa điểm lập cơ sở bán lẻ có vị trí tại khu vực địa lý cấp phường, xã, thị trấn tiếp giáp với tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương khác thì Hội đồng ENT phải có đại diện của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/thành phố tiếp giáp.

3. Hội đồng ENT trên cơ sở đánh giá tiêu chí ENT này phải làm rõ sự phù hợp hoặc không phù hợp của địa điểm lập cơ sở bán lẻ để Chủ tịch Hội đồng ENT có văn bản kết luận đề xuất cho phép hoặc không cho phép lập cơ sở bán lẻ tại địa điểm đó.

Trình tự xử lý:

 • Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thành lập, Hội đồng ENT đánh giá các tiêu chí ENT để Chủ tịch Hội đồng ENT có văn bản kết luận đề xuất.
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản kết luận đề xuất của Chủ tịch Hội đồng ENT thì trường hợp văn bản kết luận đề xuất cấp phép, Cơ quan cấp Giấy phép gửi hồ sơ kèm văn bản lấy ý kiến Bộ Công Thương
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Công Thương căn cứ vào nội dung tương ứng quy định để có văn bản chấp thuận cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ; trường hợp từ chối phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận của Bộ Công Thương, Cơ quan cấp Giấy phép cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ. Trường hợp Bộ Công Thương từ chối, Cơ quan cấp Giấy phép phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Bước 5: Nhận kết quả và bàn giao cho khách hàng

Hãy gọi cho chúng tôi theo số: 
Tổng đài: 028.7777.5678 (30 lines)
Điện thoại di động (Zalo/Viber): 0934234777 – 0938234777 – 0936234777
Email: [email protected]

 

 

5/5 - (2 bình chọn)