Bước tiến mới trong việc bảo vệ thông tin năm 2024

1.CƠ SỞ PHÁP LÝ

Nghị định 13/2023/NĐ-CP

Việt Luật – Bảo vệ dữ liệu cá nhân

2. DỮ LIỆU CÁ NHÂN CƠ BẢN 

– Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có)

– Ngày, tháng, năm sinh; ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích

– Giới tính

– Nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ

– Quốc tịch

– Hình ảnh của cá nhân

– Số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số giấy phép lái xe, số biển số xe, số mã số thuế cá nhân, số bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế

– Tình trạng hôn nhân

– Thông tin về mối quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái)

– Thông tin về tài khoản số của cá nhân; dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng

– Các thông tin khác gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể không thuộc trường hợp dữ liệu cá nhân nhạy cảm.

3.DỮ LIỆU CÁ NHÂN NHẠY CẢM 

Là dữ liệu cá nhân gắn liền với quyền riêng tư của cá nhân mà khi bị xâm phạm sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp tới quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân gồm:

– Quan điểm chính trị, quan điểm tôn giáo

– Tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án, không bao gồm thông tin về nhóm máu

– Thông tin liên quan đến nguồn gốc chủng tộc, nguồn gốc dân tộc

– Thông tin về đặc điểm di truyền được thừa hưởng hoặc có được của cá nhân

– Thông tin về thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học riêng của cá nhân

– Thông tin về đời sống tình dục, xu hướng tình dục của cá nhân

– Dữ liệu về tội phạm, hành vi phạm tội được thu thập, lưu trữ bởi các cơ quan thực thi pháp luật

– Thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, các tổ chức được phép khác, gồm: thông tin định danh khách hàng theo quy định của pháp luật, thông tin về tài khoản, thông tin về tiền gửi, thông tin về tài sản gửi, thông tin về giao dịch, thông tin về tổ chức, cá nhân là bên bảo đảm tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán

– Dữ liệu về vị trí của cá nhân được xác định qua dịch vụ định vị

– Dữ liệu cá nhân khác được pháp luật quy định là đặc thù và cần có biện pháp bảo mật cần thiết

4.CÁC QUYỀN CỦA CHỦ THỂ DỮ LIỆU VÀ CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

4.1.Các quyền của chủ thể dữ liệu

– Quyền được biết

– Quyền đồng ý

– Quyền truy cập

– Quyền rút lại sự đồng ý

– Quyền xóa dữ liệu

– Quyền hạn chế xử lý dữ liệu

– Quyền cung cấp dữ liệu

– Quyền phản đối xử lý dữ liệu

– Quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện

– Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại

– Quyền tự bảo vệ

4.2.Các biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân 

Biện pháp quản lý do tổ chức, cá nhân có liên quan tới xử lý dữ liệu cá nhân thực hiện

Biện pháp kỹ thuật do tổ chức, cá nhân có liên quan tới xử lý dữ liệu cá nhân thực hiện

Biện pháp do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định của Nghị định này và pháp luật có liên quan

Biện pháp điều tra, tố tụng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện

Các biện pháp khác theo quy định của pháp luật

 

Hãy gọi cho chúng tôi theo số: 

Tổng đài: 028.7777.5678 (30 lines)

Điện thoại di động (Zalo/Viber): 0934234777 – 0938234777 – 0936234777

Email: [email protected]

Vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá chi tiết:

Việt Luật - Chuyên Thành lập công ty & Đầu tư nước ngoài Việt Luật - Chuyên Thành lập công ty & Đầu tư nước ngoài
 Ms Đặng Thị Thu Sương

Điện thoại: 0934234777
Email: [email protected]
Viber/Zalo/Whatsapp: +84-934234777
Ngôn ngữ tư vấn: Tiếng Việt

Mr. Huỳnh Mẫn

Email: [email protected]
Phone/SMS: (+84)-0936234777
Viber, Zalo, Whatsapp: +84-936.234.777

Language: English.

 

5/5 - (1 bình chọn)