Báo cáo thuế

Một phần không thể thiếu của công tác kế toán là báo cáo thuế hàng tháng. Công ty Tư Vấn Việt Luật nhận thực hiện báo cáo thuế cho quý doanh nghiệp bằng phần mềm có mã vạch hai chiều (HTKK) của Tổng Cục Thuế.

1. Công việc cụ thể của dịch vụ báo cáo thuế như sau:

 • Cử nhân viên đến tận nơi nhận hóa đơn – chứng từ.
 • Thiết lập tờ khai thuế GTGT hàng tháng.
 • Báo cáo hóa đơn, chứng từ của hàng hóa, dịch vụ mua vào.
 • Báo cáo hóa đơn, chứng từ của hàng hóa, dịch vụ bán ra.
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
 • In báo cáo mang đến tận nơi doanh nghiệp ký và nộp tại chi cục thuế Quận/Huyện.
 • Thông báo số thuế GTGT phải nộp trong kỳ cho doanh nghiệp.
 • Cân đối, kiểm tra chứng từ hóa đơn mua vào – bán ra.

2. Lệ phí dịch vụ báo cáo thuế tại Việt Luật :

 • Thiết lập hồ sơ pháp lý khai thuế cho Công ty mới thành lập: 300.000 VNĐ
 • Cử nhân viên hướng dẫn khai thuế, giải trình với cơ quan thuế: 200.000 VNĐ
 • Soạn thảo hồ sơ báo cáo thuế không phát sinh chứng từ: 200.000 VNĐ
 • Soạn thảo hồ sơ báo cáo thuế phát sinh chứng từ: 500.000 VNĐ

Xem thêm >>  Dịch vụ thành lập công ty trọn gói chuyên nghiệp

Rate this page