Trong giai đoạn cuối năm 2022 kế toán cần lưu ý những vấn đề quan trọng nào ?

Trong những tháng cuối năm 2022, có nhiều văn bản có hiệu lực thi hành trong lĩnh vực kế toán, cụ thể:

Trong giai đoạn cuối năm 2022 kế toán cần lưu ý những vấn đề quan trọng nào ?
Trong giai đoạn cuối năm 2022 kế toán cần lưu ý những vấn đề quan trọng nào ?

1. Thông báo 07 loại ấn thuế không còn giá trị sử dụng

Ngày 27/10/2022, Tổng Cục thuế đã có Công văn 3946/TCT-TVQT về việc rà soát các loại ấn chỉ không còn giá trị sử dụng. Theo đó, Tổng cục Thuế đã thông báo 07 loại ấn chỉ không còn giá trị sử dụng, cụ thể:

– Biên lai thuế môn bài mẫu CTT03A;

– Biên lai thu thuế nhà đất mẫu CTT09A;

– Thông báo thuế trên máy vi tính mẫu CTT40B, CTT40C; Thông báo nộp thuế hộ kinh doanh vừa và nhỏ mẫu CTT53B;

– Biên lai thu thuế trước bạ mẫu CTT06, Biên lai thuế trước bạ in vi tính mẫu CTT06A, phiếu thu tiền mẫu CTT41A;

– Giấy chứng nhận đăng ký thuế mẫu 10-MST và Giấy chứng nhận mã số thuế cá nhân mẫu 12-MST;

– Tem rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước, Tem thuốc lá sản xuất trong nước in mã vạch đa chiều;

– Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân mẫu CTT56, CTT56B.

Công văn 3946/TCT-TVQT được áp dụng từ ngày 27/10/2022, do đó các loại ấn chỉ nêu trên đến nay đã không còn giá trị sử dụng.

2. Hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

Đây là nội dung được quy định tại Thông tư 67/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp; cụ thể, kế toán cần lưu ý:

Hằng năm, doanh nghiệp được trích theo tỷ lệ phần trăm (%) tính trên thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp để tạo nguồn Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp, cụ thể:

– Doanh nghiệp nhà nước: Trích từ 3% – 10% thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ tính thuế. Tỷ lệ trích cụ thể căn cứ vào khả năng và nhu cầu chi cho các hoạt động khoa học và công nghệ của doanh nghiệp;

– Doanh nghiệp tư nhân: Tự quyết định mức trích cụ thể, nhưng tối đa không quá 10% thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ tính thuế.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/12/2022 và áp dụng cho việc xác định nghĩa vụ thuế từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022.

3. Hướng dẫn tiểu mục nộp tiền vào ngân sách Nhà nước

Trước đây, nhiều cơ quan, doanh nghiệp có vướng mắc liên quan đến tiểu mục hạch toán thu đối với khoản “Phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường”. Do đó, ngày 28/10/2022, Tổng Cục thuế đã có Công văn 3977/TCT-KK về việc hướng dẫn tiểu mục nộp tiền vào ngân sách Nhà nước. Theo hướng dẫn này thì:

Từ ngày 01/01/2022 khoản thu “Phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường” được hạch toán vào Tiểu mục 2632 “Phí thẩm định điều kiện hành nghề thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường” cho đến khi có hướng dẫn mới.

Đồng thời, người nộp thuế (tổ chức thu phí) khi thực hiện lập hồ sơ khai phí, chứng từ nộp tiền vào ngân sách nhà nước thì được Cục Thuế, Chi Cục Thuế, Chi Cục Thuế Khu vực hướng dẫn chọn/ghi thông tin khoản thu theo hướng dẫn nêu trên.

4. Triển khai chương trình ” Hóa đơn may mắn”

Để triển khai chương trình “Hóa đơn may mắn” trên toàn quốc, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 3199/TCT-DNNCN ngày 29/8/2022, theo đó đã hướng dẫn cụ thể các nội dung về lộ trình, các nội dung trọng tâm cần phải triển khai, nguồn kinh phí trả thưởng, cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử. Trong đó, xác định căn cứ xác định cá nhân, hộ kinh doanh đủ điều kiện nhận thưởng bao gồm:

– Sau khi cơ quan thuế lựa chọn được “Hóa đơn may mắn” thì căn cứ để xác định cá nhân, hộ kinh doanh nhận thưởng là Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu theo thông tin đăng ký thuế.

– Trường hợp không còn lưu giữ các giấy tờ trên thì có thể sử dụng các giấy tờ tùy thân khác.

– Cá nhân, hộ kinh doanh không đến nhận thưởng, không xuất trình được căn cứ xác định đủ điều kiện nhận thưởng, các hóa đơn trúng thưởng được cơ quan thuế xác định là không đủ điều kiện thì các giải thưởng tương ứng được xác định là không đủ điều kiện nhận thưởng.

Do đó, kế toán cần lưu ý để thực hiện đúng các quy định pháp luật nên trên.

Thư Viện Pháp Luật.

Rate this post