Điều kiện, trình tự thành lập đại lý làm thủ tục hải quan

Đại lý làm thủ tục hải quan là doanh nghiệp được cấp phép của cơ quan hải quan để thay mặt chủ hàng thực hiện các thủ tục hải quan theo quy định của pháp luật. Đại lý thủ tục hải quan hoạt động dựa trên hợp đồng đại lý hải quan được ký kết giữa đại lý hải quan và chủ hàng. Sau khi ký kết hợp đồng, đại lý hải quan sẽ thay mặt chủ hàng thực hiện các thủ tục hải quan liên quan đến lô hàng. Vậy thủ tục thành lập đại lý làm thủ tục hải quan như thế nào? Mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây.

Tham khảo thủ tục tại Thành lập công ty trọn gói

Điều kiện lập đại lý làm thủ tục hải quan
Điều kiện lập đại lý làm thủ tục hải quan

CƠ SỞ PHÁP LÝ

 • Luật Hải Quan;
 • Thông tư 12/2015/TT-BTC
 • Công văn số 19046/BTC-TCHQ hướng dẫn thực hiện Luật Hải quan 2014.

ĐIỀU KIỆN LÀ ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN

Điều kiện chung

Theo quy định tại Khoản 1 – Điều 20 – Luật Hải quan, điều kiện thành lập đại lý làm thủ tục hải quan bao gồm:

 • Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành, nghề kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa hoặc đại lý làm thủ tục hải quan;
 • Có nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan;
 • Có hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng điều kiện để thực hiện khai hải quan điện tử và các điều kiện khác theo quy định.

Điều kiện về nhân sự

Theo quy định tại Khoản 2 – Điều 20 – Luật Hải quan, điều kiện của nhân sự đại lý làm thủ tục hải quan là:

 • Có trình độ cao đẳng kinh tế, luật, kỹ thuật trở lên;
 • Có chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan;
 • Được cơ quan hải quan cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan.

Những lưu ý của đại lý làm thủ tục hải quan

Đại lý làm thủ tục hải quan là doanh nghiệp phải ký hợp đồng đại lý với chủ hàng

 • Người được cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan thực hiện việc khai và làm thủ tục hải quan trên cơ sở hợp đng đại lý đã ký với chủ hàng
 • Đại lý làm thủ tục hải quan ch xuất trình hợp đồng đi lý cho cơ quan hải quan đ xác định trách nhiệm của các bên khi có hành vi vi phạm pháp luật về hải quan.
 • Đại lý làm thủ tục hi quan chỉ được khai và làm thủ tục hải quan cho hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của chủ hàng sau khi chủ hàng thông báo cho cơ quan hải quan danh sách đại lý làm thủ tục hải quan được thay mặt chủ hàng đ làm thủ tục hi quan đi với hàng hóa xut khu, nhập khu của chủ hàng.

THỦ TỤC THÀNH LẬP ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN

Thành lập công ty
Dịch vụ thành lập công ty của Việt Luật

Bước 1: Tư vấn pháp lý, khách hàng chuẩn bị hồ sơ

Bước 2: Thành lập doanh nghiệp có chức năng làm thủ tục hải quan

Mã ngành nghề tham khảo

STT Tên ngành nghề Mã ngành
1. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210
2. Bốc xếp hàng hóa 5224
3. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tảiChi tiết:

Gửi hàng;

Sắp xếp hoặc tổ chức các hoạt động vận tải đường sắt, đường bộ, đường biển hoặc đường không;

Giao nhận hàng hóa;

Thu, phát các chứng từ vận tải hoặc vận đơn

Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;

Hoạt động của các đại lý vận tải hàng hóa đường biển và hàng không;

Môi giới thuê tàu biển và máy bay;

Hoạt động liên quan khác như: Bao gói hàng hóa nhằm mục đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ hàng hóa, lấy mẫu, cân hàng hóa

5229
4. Dịch vụ đóng gói 8292
5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâuChi tiết: Ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa 8299

Tài liệu cần cung cấp:

 • Đối với chủ sở hữu/thành viên/cổ đông là cá nhân:
  • Bản sao y CCCD/Hộ chiếu
 • Đối với chủ sở hữu/thành viên/cổ đông là tổ chức:
  • Bản sao y Giấy phép thành lập/Quyết định thành lập;
  • Bản sao y CCCD/Hộ chiếu của người đại diện theo ủy quyền.

Thành phần hồ sơ thành lập doanh nghiệp có chức năng làm thủ tục hải quan

 • Đơn đề nghị đăng ký doanh nghiệp
 • Điều lệ công ty
 • Danh sách thành viên (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên);
 • Danh sách cổ đông (đối với công ty cổ phần);
 • Văn bản ủy quyền phần vốn góp (đối với trường hợp chủ sở hữu, thành viên, cổ đông là tổ chức);
 • Danh sách đại diện theo ủy quyền (đối với trường hợp chủ sở hữu, thành viên, cổ đông là tổ chức);
 • Giấy ủy quyền nộp hồ sơ.

Nộp hồ sơ tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Phí đăng bố cáo: 100.000 đồng/lần

Bước 3: Nhân viên nghiệp vụ xin cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan

Hồ sơ dự thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan được quy định tại Điều 3 – Thông tư 12/2015/TT-BTC và được sửa đổi bổ sung bởi Khoản 1 Điều 1 Thông tư 22/2019/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/07/2019:

 • Phiếu đăng ký dự thi;
 • Bản sao Bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc các ngành kinh tế, luật, kỹ thuật;
 • Hai (02) ảnh màu 3x4cm chụp trong thời gian 06 (sáu) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự thi có ghi rõ họ tên, năm sinh ở mặt sau của ảnh (01 ảnh dán vào phiếu đăng ký dự thi, 01 ảnh dán vào Chứng chỉ khi được cấp).

=> Nếu có 03 môn thi đạt yêu cầu

Bước 4: Công nhận đại lý làm thủ tục hải quan

Dịch vụ của Việt Luật
Dịch vụ của Việt Luật

Hồ sơ công nhận là đại lý làm thủ tục hải quan bao gồm:

 1. Văn bản đề ngh công nhận đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan theo Mẫu số 04;
 2. Hồ sơ đề nghị cấp mã s nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan:
  • Đơn đề nghị cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan theo mẫu số 07;
  • Bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng thuộc các chuyên ngành luật, kinh tế, kỹ thuật: 01 bản chụp;
  • Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan: 01 bản chụp;
  • Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân trong trường hợp cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa đưa vào vận hành: 01 bản chụp;
  • Một (01) ảnh màu 2x3cm được chụp trong thời gian 06 (sáu) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

Lưu ý:

 • Các chứng từ bản chụp do giám đốc đại lý làm thủ tục hải quan ký tên, đóng dấu xác nhận;
 • Trường hợp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan quá thời hạn 05 năm kể từ ngày cấp thì nộp bổ sung 01 bản chụp giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo bổ sung kiến thức pháp luật hải quan được cấp trong thời gian ba (03) năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

Cơ quan xử lý: Tổng Cục Hải quan

Thời gian xử lý:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị của doanh nghiệp, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra quyết định công nhận đại lý làm thủ tục hải quan, cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan. Trường hợp không đủ điều kiện thì có văn bản trả lời doanh nghiệp.

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO CỦA ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN

Theo quy định tại Khoản 9 – Điều 13 –  Thông tư 12/2015/TT-BTC và được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 9 – Điều 1 – Thông tư 22/2019/TT-BTC thì:

 • Định kỳ vào ngày 05 của tháng đầu quý sau, báo cáo tình hình hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan theo Mẫu số 10 gửi Cục Hải quan tnh, thành phố quản lý địa bàn đăng ký kinh doanh. Trưng hợp đại lý làm thủ lục hải quan không báo cáo đúng thời hạn quy định sẽ bị xử phạt theo quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan.
 • Báo cáo, đề nghị Tổng cục Hải quan thực hiện thu hồi mã s nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan, tài khoản kết ni hệ thống xử lý dữ liệu hải quan điện tử đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư này trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày phát sinh.

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM SAU KHI THÀNH LẬP ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN

việc cần làm sau khi có Giấy phép
Việc cần làm sau khi có Giấy phép

1. Treo bảng hiệu

Việt Luật hỗ trợ làm con dấu và bảng hiệu theo nhu cầu của khách hàng.

2. Đăng ký mua chữ ký số điện tử (Token)

Chữ ký số sử dụng để kê khai nộp thuế trực tuyến, kê khai hải quan điện tử, giao dịch ngân hàng điện tử, giao dịch chứng khoán điện tử, kê khai bảo hiểm xã hội điện tử, ký hóa đơn điện tử, cổng thông tin một cửa quốc gia, cơ quan hành chính…mà không phải in các tờ kê khai, đóng dấu đỏ của công ty.

=> Hiện nay, doanh nghiệp bắt buộc phải sử dụng.

3. Nộp hồ sơ khai thuế ban đầu

Sau khi thành lập, doanh nghiệp nộp hồ sơ khai thuế ban đầu tại chi cục thuế quản lý của doanh nghiệp.

4. Mở tài khoản ngân hàng (tài khoản giao dịch) và thông báo số tài khoản cho cơ quan thuế

Sau khi mở tài khoản ngân hàng, quý khách vui lòng liên hệ với ngân hàng để gửi thông tin chữ ký số để đăng ký nộp thuế điện tử.

Thông báo số tài khoản ngân hàng trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày mở tài khoản.

5. Có kế toán nội bộ hoặc sử dụng dịch vụ kế toán

 • Việc nộp tờ khai, quản lý sử dụng hóa đơn, báo cáo thuế, báo cáo tài chính… là những nghĩa vụ bắt buộc phải thực hiện trong suốt quá trình hoạt động của công ty;
 • Vi phạm hành chính về thuế có thể bị xử phạt bằng tiền, đóng mã số thuế… gây cản trở việc kinh doanh.

=> Cho nên việc công ty có kế toán nội bộ hoặc sử dụng dịch vụ kế toán là vô cùng quan trọng, nhằm thực hiện việc khai báo thuế đúng hạn, tránh vi phạm và có tiền lệ tốt để hỗ trợ cho việc kinh doanh đối với cơ quan quản lý thuế.

7. Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

8. Theo dõi và nộp lệ phí môn bài hằng năm

Mức lệ phí môn bài dựa vào số vốn điều lệ đã đăng ký của công ty, chi tiết như sau:

Vốn điều lệ trên 10 tỷ đồng 3.000.000 đồng/năm
Vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở xuống 2.000.000 đồng/năm
Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác 1.000.000 đồng/năm

Lưu ý: Hiện nay, theo quy định tại Nghị định 22/2020/NĐ-CP doanh nghiệp vừa và nhỏ được miễn lệ phí môn bài năm đầu tiên khi thành lập.

QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ VIỆT LUẬT ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CHI TIẾT:

Tòa nhà Số 2 Hoa Phượng, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Điện thoại: 028.7777.5678 (30 lines)

Hotline: 0934 234 777 (Ms Sương) – 0936 234 777 (Mr Mẫn)

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua email: [email protected]

5/5 - (3 bình chọn)