Điều kiện thành lập công ty kinh doanh casino

“Kinh doanh casino” là hoạt động kinh doanh có điều kiện được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép kinh doanh các trò chơi có thưởng trên máy trò chơi điện tử có thưởng và bàn trò chơi có thưởng để phục vụ nhu cầu tham gia vui chơi giải trí cho các đối tượng được phép chơi. Vậy thủ tục thành lập công ty kinh doanh casino cần đáp ứng điều kiện gì? Quy trình thực hiện ra sao? Mời bạn đọc tham khảo trong bài viết dưới đây.

Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư casino
Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư casino

NGUYÊN TẮC KINH DOANH CASINO

Theo quy định tại Điều 3 – Nghị định 03/2017/NĐ-CP về kinh doanh casino thì nguyên tắc kinh doanh casino bao gồm:

 • Chỉ những doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino mới được kinh doanh casino;
 • Kinh doanh casino phải gắn với hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp nhằm thúc đẩy phát triển về du lịch, thương mại, đa dạng hóa hình thức vui chơi giải trí, làm phong phú đời sống tinh thần và thu hút khách du lịch; phải đảm bảo an ninh, quốc phòng, trật tự và an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng.
 • Việc tổ chức, tham gia các trò chơi có thưởng phải đảm bảo minh bạch, khách quan, trung thực, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia;
 • Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc tổ chức, tham gia các trò chơi có thưởng phải tuân thủ đúng, đầy đủ quy định của Nghị định 03/2017/NĐ-CP và các quy định có liên quan.

ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ DỰ ÁN CÓ KINH DOANH CASINO

Theo quy định tại Điều 23 – Nghị định 03/2017/NĐ-CP điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có casino.

 1. Đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận về chủ trương cho phép triển khai dự án có casino;
 2. Hoạt động kinh doanh casino chỉ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư kèm theo dự án khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp với các hạng mục đầu tư tối thiểu như: Khách sạn, khu dịch vụ, du lịch, thương mại, vui chơi giải trí, trung tâm tổ chức hội nghị;
 3. Vốn đầu tư tối thiểu của dự án là 02 tỷ đô la Mỹ;
 4. Có phương án và biện pháp mang tính khả thi, phù hợp với điều kiện của Việt Nam nhằm kiểm soát, hạn chế các tác động tiêu cực của hoạt động kinh doanh casino.

ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH CASINO

Theo quy định tại Điều 24 – Nghị định 03/2017/NĐ-CP thì điều kiện để được cấp Giây chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino bao gồm:

 1. Được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư, trong đó có hoạt động kinh doanh casino;
 2. Doanh nghiệp đã hoàn thành việc giải ngân vốn đầu tư tối thiểu là 50% tổng vốn đầu tư của dự án đã đăng ký tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư;
 3. Có khu vực để bố trí Điểm kinh doanh casino đáp ứng đủ các điều kiện 
 4. Có người quản lý, điều hành Điểm kinh doanh casino có trình độ đào tạo tối thiểu từ đại học trở lên, có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong việc quản lý hoạt động kinh doanh casino;
 5. Có phương án hoạt động kinh doanh.

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY KINH DOANH CASINO

Bước 1: Xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có casino

Tài liệu cần cung cấp:

Đối với nhà đầu tư là cá nhân

 • Bản sao có chứng thực hộ chiếu của nhà đầu tư (đầy đủ các trang)
 • Bản sao kê hợp pháp số dư tài khoản của ngân hàng tối thiểu bằng số vốn đầu tư tại công ty.
 • Hợp đồng thuê văn phòng và các tài liệu khác có liên quan (01 bản).

Đối với nhà đầu tư là tổ chức kinh tế

 • Giấy phép kinh doanh và Danh sách giám đốc (02 bản)
 • Báo cáo tài chính (có kiểm toán) 2 năm gần nhất hoặc chứng thư ngân hàng (01 bản)
 • Hộ chiếu của người đại diện ủy quyền phần vốn góp tại Việt Nam (03 bản)
 • Đề xuất dự án đầu tư (01 bản)
 • Hợp đồng thuê văn phòng và bản sao có chứng thực giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nơi thuê (đối với nhà trệt) hoặc giấy tờ chứng minh địa chỉ kinh doanh có chức năng kinh doanh văn phòng (đối với địa chỉ là nhà lầu) (01 bản)

Thành phần hồ sơ:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 • Đề xuất dự án đầu tư, bao gồm các nội dung:
  • Nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư;
  • Mục tiêu đầu tư;
  • Quy mô đầu tư;
  • Vốn đầu tư và phương án huy động vốn;
  • Địa điểm, thời gian, tiến độ thực hiện tại địa điểm thực hiện dự án;
  • Nhu cầu về lao động;
  • Đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư;
  • Tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;
  • Đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có).
 • Văn bản ủy quyền của Nhà đầu tư cho người đại diện nộp hồ sơ.
 • Các tài liệu cần cung cấp như đã nêu tại mục trên.

Bước 2: Đăng ký thành lập doanh nghiệp

Thành phần hồ sơ:

 • Đơn đề nghị đăng ký doanh nghiệp
 • Điều lệ công ty
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ở Bước 4
 • Danh sách thành viên (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên);
 • Danh sách cổ đông (đối với công ty cổ phần);
 • Văn bản ủy quyền phần vốn góp (đối với trường hợp chủ sở hữu, thành viên, cổ đông là tổ chức);
 • Danh sách đại diện theo ủy quyền (đối với trường hợp chủ sở hữu, thành viên, cổ đông là tổ chức);
 • Giấy ủy quyền nộp hồ sơ.

Thời gian xử lý:

3 – 5 ngày làm việc

=> Nộp hồ sơ tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Bước 3: Xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino

Tài liệu cần cung cấp

 • Bản sao y công chứng Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Bản sao y Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Báo cáo của doanh nghiệp về tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư của dự án khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có casino;
 • Cam kết của chủ đầu tư về tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư và tình hình thực hiện các cam kết khác (nếu có);
 •  Báo cáo kiểm toán của tổ chức kiểm toán độc lập được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng theo quy định của pháp luật kiểm toán đối với báo cáo của doanh nghiệp kinh doanh casino. Báo cáo kiểm toán là báo cáo chấp thuận toàn phần theo quy định của pháp luật kiểm toán độc lập;
 • Sơ đồ vị trí bố trí Điểm kinh doanh casino;
 • Dự thảo Quy chế quản lý nội bộ, tổ chức Bộ phận kiểm soát nội bộ, quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, Quy chế giải quyết tranh chấp và Thể lệ trò chơi;
 • Phương án hoạt động kinh doanh casino;
 • Danh sách, phiếu lý lịch tư pháp, bản sao các văn bằng có chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng minh năng lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người quản lý, điều hành Điểm kinh doanh casino.

Cơ quan có thẩm quyền

Bộ Tài chính

Trình tự xử lý

 • Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính gửi hồ sơ lấy ý kiến các cơ quan có liên quan gồm: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp xin phép tổ chức hoạt động kinh doanh casino;
 • Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ lấy ý kiến, cơ quan được lấy ý kiến phải có ý kiến bằng văn bản gửi Bộ Tài chính và chịu trách nhiệm về những nội dung được lấy ý kiến;
 • Sau khi nhận được ý kiến tham gia của các bộ, ngành liên quan, Bộ Tài chính tổng hợp ý kiến và xem xét, quyết định việc cấp hoặc không cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino.

Thời gian xử lý

Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino. Trong trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino, Bộ Tài chính thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do từ chối.

Thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino

Thời gian gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino trên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp nhưng không được vượt quá thời hạn của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư và tối đa không quá 10 năm kể từ ngày Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino được gia hạn có hiệu lực thi hành.

Bước 4: Xin cấp Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác

Thành phần hồ sơ

 • Bản sao y Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Bước 1;
 • Bản sao y Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Bước 2;
 • Bản sao y Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino tại Bước 3;
 • Quy chế quản lý, kiểm soát nội bộ đối với nguồn thu, chi ngoại tệ do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký.

Cơ quan có thẩm quyền

Ngân hàng nhà nước

Trình tự xử lý

 • Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ của doanh nghiệp, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của bộ hồ sơ và gửi 01 bộ hồ sơ đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kèm theo ý kiến đánh giá bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố về thành phần hồ sơ.
 • Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét và cấp Giấy phép. Trong trường hợp từ chối, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối gửi doanh nghiệp.

Thời hạn của Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác

Thời hạn của Giấy phép phù hợp với thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino và tối đa không quá 20 năm kể từ ngày Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino có hiệu lực thi hành.

Hãy gọi cho chúng tôi theo số: 
Tổng đài: 028.7777.5678 (30 lines)
Điện thoại di động (Zalo/Viber): 0934234777 – 0938234777 – 0936234777
Email: [email protected]

 

5/5 - (1 bình chọn)