Hỏi: Xin hỏi “Cty tôi nhận ủy thác xuất khẩu cho một công ty trong nước. Cty tôi đứng ra ký hợp đồng với nước ngoài chỉ nhận hoa hông ủy thác. sau khi hàng hóa đã được hải quan xác nhận thực xuất phía ủy thác sẽ xuất hóa đơn GTGT (thuế 0%) cho Cty tôi (nhận ủy thác). Vậy công ty tôi có xuất Hóa đơn GTGT (HĐ XK) cho cty nước ngoài ko?“.

Đáp: Theo quy định của cơ quan thuế, đối với quyền sử dụng đất và tài sản trên đất phải có giấy tờ chứng minh quyền sở hữu và chứng từ hợp pháp thì chi phí khấu hao được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN.

Nội dung chi tiết câu hỏi đáp
Chủ đề:Xuất hóa đơn
Người hỏi:Người gởi yêu cầu xin giấu tên
Ngày hỏi:29/05/2012
Nội dung hỏi:Xin hỏi “Khi doanh nghiệp mua tài sản chưa có sổ đỏ thì tài sản đó có được coi là hợp lệ không (Do chung cư chưa làm sổ đỏ)?”. Xin cảm ơn
Thông tin trả lời
Nơi trả lời:Công ty Tư Vấn Xúc Tiến Đầu Tư Việt Luật
Người trả lời:Chuyên viên tư vấn Kế toán
Ngày trả lời:30/05/2012
Nội dung trả lời:– Tại Điểm 2.3, Mục IV, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng hóa đơn đối với trường hợp uỷ thác xuất khẩu hàng hoá như sau:

Trường hợp uỷ thác xuất khẩu hàng hoá, khi xuất hàng giao cho cơ sở nhận uỷ thác, cơ sở có hàng hoá uỷ thác xuất khẩu sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều động nội bộ. Khi hàng hoá đã thực xuất khẩu có xác nhận của cơ quan Hải quan, căn cứ vào các chứng từ đối chiếu, xác nhận về số lượng, giá trị hàng hoá thực tế xuất khẩu của cơ sở nhận uỷ thác xuất khẩu, cơ sở có hàng hoá uỷ thác xuất khẩu lập hoá đơn GTGT để kê khai nộp thuế, hoàn thuế GTGT. Trường hợp này cơ sở kinh doanh xuất khẩu phải lưu liên 2 tại doanh nghiệp.

Trường hợp cơ sở kinh doanh xuất khẩu đăng ký với cơ quan Thuế tự in và phát hành hóa đơn sử dụng cho hàng hóa xuất khẩu để xuất cho khách hàng nước ngoài, thì cơ sở kinh doanh xuất khẩu sử dụng hóa đơn tự in để kê khai, nộp thuế, hoàn thuế.”

– Tại Điểm 2.3, Phụ lục 4 Thông tư số 153/2010/TT-BTC hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ như sau:

Trường hợp tổ chức, cá nhân xuất khẩu tự in hoặc đặt in hóa đơn xuất khẩu để sử dụng khi xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ thì tổ chức, cá nhân xuất khẩu sử dụng hóa đơn xuất khẩu tự in hoặc đặt in để kê khai, nộp thuế, hoàn thuế. Trường hợp uỷ thác xuất khẩu hàng hoá, khi xuất hàng giao cho cơ sở nhận uỷ thác, cơ sở có hàng hoá uỷ thác xuất khẩu sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều động nội bộ.”

– Căn cứ theo hướng dẫn nêu trên, khi hàng hoá đã thực xuất khẩu có xác nhận của cơ quan hải quan, căn cứ vào các chứng từ đối chiếu, xác nhận về số lượng, giá trị hàng hoá thực tế xuất khẩu của cơ sở nhận uỷ thác xuất khẩu, cơ sở có hàng hoá uỷ thác xuất khẩu lập hoá đơn GTGT để kê khai nộp thuế, hoàn thuế GTGT. Cơ sở nhận uỷ thác xuất khẩu sử dụng hóa đơn xuất khẩu để xuất cho khách hàng nước ngoài. Tuy nhiên, theo quy định tại tiết c, điểm 2, điều 3 Thông tư số 153/2010/TT-BTC quy định loại và hình thức hoá đơn như sau:

Hoá đơn xuất khẩu là hoá đơn dùng trong hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng hoá, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài, xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu, hình thức và nội dung theo thông lệ quốc tế và quy định của pháp luật về thương mại”.

– Ngoài ra tổng cục thuế có trả lời Câu hỏi 10 công văn số 339/TCT-CS ngày 25/01/2011 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn một số vướng mắc khi thực hiện Thông tư 153. Cụ thể: Khi hàng hóa đã thực xuất khẩu có xác nhận của cơ quan hải quan, căn cứ vào các chứng từ đối chiếu, xác nhận về số lượng, giá trị hàng hóa thực tế xuất khẩu của cơ sở nhận ủy thác xuất khẩu, cơ sở có hàng hóa ủy thác xuất khẩu lập hóa đơn GTGT để kê khai nộp thuế, hoàn thuế GTGT. Cơ sở nhận ủy thác xuất khẩu sử dụng hóa đơn xuất khẩu để xuất cho khách hàng nước ngoài.

Tập tin đính kèm:
Trân trọng kính chào!

Xem thêm

>  Dịch vụ thành lập công ty chuyên nghiệp

> Thành lập công ty TNHH 1 thành viên

> Thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên

 

Đánh giá bài viết