Hỏi: Xin hỏi “Công ty tôi có chức năng cho thuê Văn Phòng. Công ty tôi ký hợp đồng cho một công Ty A khác thuê văn phòng, nhưng vấn đề tiền điện, nước thì Công ty tôi không biết phải làm thế nào cho đúng quy định. Vậy Công ty chúng tôi có được phép xuất hóa đơn điện nước cho Công ty A không?”

Đáp: Trường hợp Công ty có ký hợp đồng cho một công Ty A khác thuê văn phòng, theo hợp đồng Công ty A sử dụng điện nước cùng đồng hồ chính với Công ty và trả tiền điện, nước cho Công ty thì khi thu tiền điện nước hàng tháng, Công ty phải lập hóa đơn GTGT theo qui định.

Nội dung chi tiết câu hỏi đáp
Chủ đề: Kê khai thuế – Quyết toán thuế
Người hỏi: Anh: Đoàn Văn Bình – Công ty TNHH Ichiban, TP.HCM
Ngày hỏi: 18/05/2012
Nội dung hỏi: Xin hỏi “Công ty tôi có chức năng cho thuê Văn Phòng. Công ty tôi ký hợp đồng cho một công Ty A khác thuê văn phòng, nhưng vấn đề tiền điện, nước thì Công ty tôi không biết phải làm thế nào cho đúng quy định. Vậy Công ty chúng tôi có được phép xuất hóa đơn tính tiền điện nước cho Công ty A không?”. Xin cảm ơn
Thông tin trả lời
Nơi trả lời: Công ty Tư Vấn Xúc Tiến Đầu Tư Việt Luật
Người trả lời: Chuyên viên tư vấn Thuế
Ngày trả lời: 20/05/2012
Nội dung trả lời: Trường hợp Công ty có ký hợp đồng cho một công Ty A khác thuê văn phòng, theo hợp đồng Công ty A sử dụng điện nước cùng đồng hồ chính với Công ty và trả tiền điện, nước cho Công ty thì khi thu tiền điện nước hàng tháng, Công ty phải lập hóa đơn GTGT theo qui định.
Tập tin đính kèm:
Trân trọng kính chào!

 

Xem thêm

>  Thành lập công ty

Bổ sung ngành nghề

> Thay đổi trụ sở kinh doanh

Đánh giá bài viết