Để được phép kinh doanh lữ hành quốc tế , tổ chức cá nhân phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật trong đó có ngành nghề kinh doanh lữ hành quốc tế.Bởi vì kinh doanh lữ hành quốc tế là một trong những ngành nghề kinh doanh du lịch và là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. 

Hồ sơ xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế gồm:

(i) Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế (theo mẫu do Luật sư soạn thảo).

(ii) Bản sao giấy đăng ký kinh doanh trong đó phải có ngành nghề kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế.

(iii) Phương án kinh doanh lữ hành quốc tế (do Luật sư cùng phối hợp soạn thảo) bao gồm các nội dung chính như:

– Phạm vi kinh doanh lữ hành quốc tế;

– Kế hoạch kinh doanh lữ hành quốc tế trong ba năm đầu

+ Thị trường mục tiêu theo phạm vi kinh doanh:

+ Loại hình du lịch dự kiến phục vụ khách như Các chương trình du lịch đặc thù; Các dịch vụ vận chuyển và khách sạn; Thực hiện các dịch vụ từng phần theo nhu cầu của khách hàng; Liên kết thực hiện các chương trình vui chơi giải trí.

+ Chương trình cho khách du lịch nội địa, chương trình cho khách du lịch quốc tế có kèm theo phương án.

+ Biện pháp đảm bảo trật tự, an ninh, an toàn cho khách du lịch trong quá trình thực hiện chương trình du lịch.

+ Biện pháp bảo vệ môi trường, bản sắc văn hoá và thuần phong mỹ tục của dân tộc khi thực hiện chương trình du lịch.

– Tổ chức bộ máy hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế như sơ đồ tổ chức, số lượng cán bộ nhân viên có trình độ nghiệp vụ lữ hành

– Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ kinh doanh

– Dự kiến kết quả kinh doanh trong ba năm đầu

(iv) Chương trình du lịch cho khách quốc tế (do Luật sư cùng phối hợp soạn thảo).

(v) Giấy tờ chứng minh 4 năm kinh nghiệm của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành

(vi) 03 Hợp đồng lao động của doanh nghiệp với 03 hướng dẫn viên du lịch quốc tế kèm theo Bản sao thẻ hướng dẫn viên.

(vii) Bản sao chứng minh thư của người điều hành doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế.

(viii) Giấy xác nhận ký quỹ số tiền 250 triệu đồng của Ngân hàng thương mại được phép hoạt động tại Việt Nam.

Lưu ý: Kể từ ngày 1/1/2014 sẽ tăng tiền ký quỹ của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế theo đó

250.000.000 VNĐ là mức ký quỹ cho Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế với hình thức là đưa khách du lịch vào Việt Nam;
500.000.000 VNĐ là mức ký quỹ cho Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế với hình thức là đưa khách du lịch ra nước ngoài hoặc kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài.
Thời gian xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế:

(i) Tư vấn, hoàn tất hồ sơ xin cấp phép kinh doanh lữ hành quốc tế: 1-2 ngày kể từ ngày Việt Luật nhận đầy đủ thông tin của Quý Khách.

(ii) Nộp và nhận kết quả: 20 ngày làm việc.