Công ty TNHH một thành viên Nông nghiệp Hoàng Quân có vốn điều lệ 500 tỷ đồng, ông Trương Anh Tuấn giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc.

Hội đồng quản trị CTCP Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (Mã: HQC) vừa có quyết định thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nông nghiệp Hoàng Quân với vốn điều lệ 500 tỷ đồng.

Trong đó, ông Trương Anh Tuấn đại diện 490 tỷ đồng vốn góp, giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) kiêm Tổng giám đốc.

Ông Nguyễn Đình Thành đại diện 5 tỷ đồng vốn góp, giữ chức Thành viên HĐTV. Ông Lê Hùng Minh đại diện 5 tỷ đồng vốn góp, giữ chức Thành viên HĐTV.

Ngoài ra, HĐQT Địa ốc Hoàng Quân cũng thông qua phương án phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo. Mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu.

Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm với lãi suất năm đầu tiên 8,5%, năm thứ hai 9% và năm thứ ba 10%, trả lãi 1 quý/lần. Thời gian phát hành dự kiến từ tháng 9 đến tháng 12/2018.

Mục đích dùng để đầu tư dự án Khu nhà ở xã hội tại Khu tái định cư, dân cư và dịch vụ thương mại tại tỉnh Trà Vinh.

Trước đó, tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, ông Trương Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT Hoàng Quân cho biết năm 2018 Công ty sẽ không còn hoạt động ở mảng giáo dục và thoái vốn toàn bộ các công ty hoạt động mảng này.

Đồng thời, Hoàng Quân cũng thoái vốn tại công ty con ở mảng tài chính, thiết kế, xây dựng và tập trung vào kho chính là bất động sản, M&A bất động sản. Cụ thể, công ty sẽ tập trung vào bất động sản thương mại trong đó tập trung vào phân khúc nhà ở trung bình và trung cấp, bất động sản văn phòng, du lịch, nghỉ dưỡng và giảm tỷ trọng đầu tư nhà ở xã hội.

Theo Kinh tế & Tiêu dùng