Lao động – BHXH

Việt Luật » Văn bản » Lao động - BHXH

Doanh nghiệp có bắt buộc phải trả lương tháng 13 hay không?

Việc trả lương tháng 13 không phải là quy định bắt buộc doanh nghiệp phải thực hiện mà chỉ là khuyến khích người sử dụng lao động nên có chế độ đãi ngộ tốt

Doanh nghiệp có bắt buộc phải trả lương tháng 13 hay không?2017-03-02T08:21:13+07:00

Từ ngày 1/1/2017 áp dụng tăng lương tối thiểu lên 3,75 triệu đồng/tháng

Ngày 14/11/2016, thông tin chính thức về lương tối thiể

Từ ngày 1/1/2017 áp dụng tăng lương tối thiểu lên 3,75 triệu đồng/tháng2017-03-02T08:22:51+07:00

Doanh nghiệp nộp báo cáo lao động trước ngày 25/11/2016

Ngày 25/11/2016 là hạn chót nộp báo cáo lao động cho 6 tháng cuối năm 2016. Các doanh nghiệp lưu ý việc này, nếu không thực hiện đúng quy định sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.

Doanh nghiệp nộp báo cáo lao động trước ngày 25/11/20162017-03-02T08:22:59+07:00