Văn bản

12 bước cần làm khi thông báo bổ sung thay đổi ngành nghề kinh doanh cho doanh nghiệp tư nhân

Thông báo bổ sung thay đổi ngành nghề kinh doanh là một

12 bước cần làm khi thông báo bổ sung thay đổi ngành nghề kinh doanh cho doanh nghiệp tư nhân 2017-11-27T12:45:16+00:00

[Mới nhất 2018] Thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đơn giản nhất

Trước khi thành lập bất cứ một doanh nghiệp trong lĩnh

[Mới nhất 2018] Thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đơn giản nhất 2018-02-03T14:10:44+00:00

Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng Luật đầu tư mới nhất

Luật số 03/2016/QH14 quy định về ngành, nghề kinh doanh

Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng Luật đầu tư mới nhất 2017-10-11T16:26:52+00:00

Quyết toán thuế TNCN 2018: Lưu ý gì khi thay đổi Thẻ căn cước công dân?

Khi thay đổi, làm mới CMND, hoặc làm mới Thẻ căn cước công dân, thì cá nhân phải thực hiện kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế

Quyết toán thuế TNCN 2018: Lưu ý gì khi thay đổi Thẻ căn cước công dân? 2018-02-06T10:03:13+00:00

Doanh nghiệp có bắt buộc phải trả lương tháng 13 hay không?

Việc trả lương tháng 13 không phải là quy định bắt buộc doanh nghiệp phải thực hiện mà chỉ là khuyến khích người sử dụng lao động nên có chế độ đãi ngộ tốt

Doanh nghiệp có bắt buộc phải trả lương tháng 13 hay không? 2017-03-02T08:21:13+00:00