Hỏi: Xin hỏi “Công ty tôi có người lao động 52 tuổi và đã tham gia BHXH được 20 năm. Xin hỏi khi nhân viên này nghỉ việc thì Doanh nghiệp có phải trả trợ cấp thôi việc từ năm 2008 trở về trước không? Nếu nhân viên này chưa làm đơn hưởng lương hưu hoặc BHXH 1 lần thì có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không?

Đáp: Chúng tôi có một hóa đơn đầu vào ngày 31/3/2011, đã hạch toán và ghi nhận chi phí vào tháng 3/2011, nhưng do sơ xuất chúng tôi đã không kê khai trong kỳ khai thuế tháng 3/2011. Đến tháng 8/2011 chúng tôi phát hiện sai xót và đã thực hiện kê khai bổ sung bằng tờ khai 01/KHBS và lập lại tờ khai bổ sung tháng 3/2011 làm phát sinh tăng số thuế được khấu trừ…

Nội dung chi tiết câu hỏi đáp
Chủ đề:Chính sách BHXH – BHYT – BHTN
Người hỏi:Nguyễn Thị Thanh Nga – Công ty TNHH Sản xuất Nguyên Khiêm
Ngày hỏi:25/05/2012
Nội dung hỏi:Xin hỏi “Công ty tôi có người lao động 52 tuổi và đã tham gia BHXH được 20 năm. Xin hỏi khi nhân viên này nghỉ việc thì Doanh nghiệp có phải trả trợ cấp thôi việc từ năm 2008 trở về trước không? Nếu nhân viên này chưa làm đơn hưởng lương hưu hoặc BHXH 1 lần thì có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không?”. Xin cảm ơn
Thông tin trả lời
Nơi trả lời:Công ty Tư Vấn Xúc Tiến Đầu Tư Việt Luật
Người trả lời:Chuyên viên tư vấn Bảo Hiểm
Ngày trả lời:26/05/2012
Nội dung trả lời:– Theo thông tư 17/2009/TT-BLĐTBXH ngày 26/5/2009 của Bộ Lao động thương binh và xã hội sửa đổi, bổ sung một số điềm của Thông tư 21/2003/TT- BLĐTBXH ngày 22/9/2003 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động quy định: Tổng thời gian làm việc tại doanh nghiệp tính trợ cấp thôi việc (tính theo năm) được xác định theo khoản 3, Điều 14 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ, trừ thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ.
– Khi người lao động nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu thì công ty phải trả trợ cấp thôi việc từ năm 2008 trở về trước. Ngoài ra, người lao động còn được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định. Cần lưu ý là người lao động nếu đã đóng BHXH từ đủ 20 năm trở lên thì không được hưởng trợ cấp BHXH 1 lần trừ trường hợp xuất cảnh định cư hợp pháp.
Tập tin đính kèm:
Trân trọng kính chào!

Xem thêm

>  Việt Luật thành lập công ty chuyên nghiệp

> Văn bản

> Hỏi đáp về Thuế