Hỏi: Xin hỏi “Thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thu nhập sau thuế TNDN của cá nhân thành lập Công ty TNHH 1 thành viên được quy định như thế nào?”

Đáp: Căn cứ công văn số 7283/BTC-TCT ngày 22/5/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN đối với cá nhân sáng lập Công ty TNHH một thành viên.

Nội dung chi tiết câu hỏi đáp
Chủ đề:Luật thuế TNCN
Người hỏi:Chị: Nguyễn thị Thanh Minh, Củ Chi, TP.HCM
Ngày hỏi:12/05/2012
Nội dung hỏi:Xin hỏi “Thuế TNCN đối với khoản thu nhập sau thuế TNDN của cá nhân sáng lập Công ty TNHH 1 thành viên được quy định như thế nào?”. Xin cảm ơn
Thông tin trả lời
Nơi trả lời:Công ty Tư Vấn Xúc Tiến Đầu Tư Việt Luật
Người trả lời:Chuyên viên tư vấn luật Doanh Nghiệp
Ngày trả lời:12/05/2012
Nội dung trả lời:
Căn cứ công văn số 7283/BTC-TCT ngày 22/5/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN đối với cá nhân sáng lập Công ty TNHH một thành viên.
Trường hợp khoản lợi nhuận thực hiện của Công ty TNHH một thành viên do một cá nhân sáng lập, sau khi nộp thuế TNDN theo quy định của Luật thuế TNDN, thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo qui định của pháp luật và trích lập các quỹ theo quy định tại Điều lệ công ty thì phần thu nhập còn lại của thành viên góp vốn được xác định là thu nhập chịu thuế và phải kê khai nộp thuế như sau:
– Nếu thành viên góp vốn rút lợi nhuận ra khỏi công ty thì phải kê khai, nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn với thuế suất 5% ngay khi rút lợi nhuận.
– Nếu thành viên góp vốn dùng lợi nhuận để ghi tăng vốn điều lệ của công ty thì chưa phải nộp thuế ngay mà sẽ nộp thuế TNCN đối với hoạt động đầu tư vốn với thuế suất 5% khi thành viên góp vốn bán doanh nghiệp hoặc khi đình chỉ hoạt động của doanh nghiệp.
Tập tin đính kèm:
Trân trọng kính chào!

Xem thêm

>  Thành lập công ty

Dịch vụ thay đổi thành viên công ty

Dịch vụ Tăng/Giảm Vốn Điều Lệ Công Ty