Hỏi: Xin hỏi Trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp hoặc từ đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp sang đất ở trong chu kỳ ổn định thì giá của 1m2 đất tính thuế được xác định như thế nào?“.

Đáp: Trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp hoặc từ đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp sang đất ở trong chu kỳ ổn định thì giá của 1m2 đất tính thuế là giá đất theo mục đích sử dụng...

Nội dung chi tiết câu hỏi đáp
Chủ đề:Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
Người hỏi:Người gởi yêu cầu xin giấu tên
Ngày hỏi:03/06/2012
Nội dung hỏi:Trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp hoặc từ đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp sang đất ở trong chu kỳ ổn định thì giá của 1m2 đất tính thuế được xác định như thế nào?. Xin cảm ơn
Thông tin trả lời
Nơi trả lời:Công ty Tư Vấn Xúc Tiến Đầu Tư Việt Luật
Người trả lời:Chuyên viên tư vấn Kế toán
Ngày trả lời:05/06/2012
Nội dung trả lời:Theo quy định tại khoản 2, Điều 6 Thông tư số 153/2011/TT-BTC thì: Trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp hoặc từ đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp sang đất ở trong chu kỳ ổn định thì giá của 1m2 đất tính thuế là giá đất theo mục đích sử dụng do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm được giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất và được ổn định trong thời gian còn lại của chu kỳ.
Tập tin đính kèm:
Trân trọng kính chào!

 

Xem thêm

>  Thành lập công ty

> Thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh