Hỏi: Xin hỏi “Trường hợp trong chu kỳ ổn định có sự thay đổi về người nộp thuế hoặc phát sinh các yếu tố làm thay đổi giá đất tính thuế như thay đổi vị trí, điều chỉnh, nâng cấp đô thị, điều chỉnh giá đất…thì có phải xác định lại giá đất cho thời gian còn lại của chu kỳ không?“.

Đáp: Theo quy định tại khoản 1, Điều 6 Thông tư số 153/2011/TT-BTC thì: Trường hợp trong chu kỳ ổn định có sự thay đổi về người nộp thuế hoặc phát sinh các yếu tố làm thay đổi giá của 1m2 đất tính thuế như thay đổi vị trí, điều chỉnh, nâng cấp đô thị, điều chỉnh giá đất…

Nội dung chi tiết câu hỏi đáp
Chủ đề:Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
Người hỏi:Người gởi yêu cầu xin giấu tên
Ngày hỏi:01/06/2012
Nội dung hỏi:Trường hợp trong chu kỳ ổn định có sự thay đổi về người nộp thuế hoặc phát sinh các yếu tố làm thay đổi giá đất tính thuế như thay đổi vị trí, điều chỉnh, nâng cấp đô thị, điều chỉnh giá đất…thì có phải xác định lại giá đất cho thời gian còn lại của chu kỳ không?.. Xin cảm ơn
Thông tin trả lời
Nơi trả lời:Công ty Tư Vấn Xúc Tiến Đầu Tư Việt Luật
Người trả lời:Chuyên viên tư vấn Kế toán
Ngày trả lời:02/06/2012
Nội dung trả lời:Theo quy định tại khoản 1, Điều 6 Thông tư số 153/2011/TT-BTC thì: Trường hợp trong chu kỳ ổn định có sự thay đổi về người nộp thuế hoặc phát sinh các yếu tố làm thay đổi giá của 1m2 đất tính thuế như thay đổi vị trí, điều chỉnh, nâng cấp đô thị, điều chỉnh giá đất…thì không phải xác định lại giá của 1m2 đất cho thời gian còn lại của chu kỳ.
Tập tin đính kèm:
Trân trọng kính chào!

Xem thêm >>  Thanh lap cong ty