Thủ tục góp vốn của người nước ngoài

Việt Luật » Tin tức – Kiến thức » Tin Việt Luật » Thủ tục góp vốn của người nước ngoài

Thủ tục góp vốn của người nước ngoài được quy định tại Luật Đầu tư 2014 có nhiều thay đổi so với trước đây. Người nước ngoài có thể góp vốn thành lập công ty vốn nước ngoài hoặc góp vốn mua cổ phần trong công ty Việt Nam đang hoạt động. Thủ tục chi tiết như sau:

1. Thủ tục góp vốn của người nước ngoài để thành lập công ty vốn nước ngoài: 

Theo quy định của Luật Đầu tư 2014 và Luật doanh nghiệp 2014 thì để tiến hành hoạt động đầu tư tại Việt Nam và thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư phải tiến hành thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trước khi thành lập doanh nghiệp.

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ĐỂ THÀNH LẬP CÔNG TY VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

1. HỒ SƠ YÊU CẦU THÀNH LẬP CÔNG TY VỐN NƯỚC NGOÀI:

Đối với nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân

 • Bản sao có chứng thực hộ chiếu của nhà đầu tư
 • Văn bản chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư
 • Văn bản chứng minh quyền sử dụng trụ sở và địa điểm thực hiện dự án (hợp đồng thuê trụ sở)

Đối với nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế

 • Bản sao có hợp pháp hoá lãnh sự giấy phép kinh doanh của nhà đầu tư
 • Bản sao có chứng thực hộ chiếu của người đại diên nhà đầu tư
 • Báo cáo tài chính trong 2 năm gần nhất của nhà đầu tư
 • Văn bản chứng minh quyền sử dụng trụ sở và địa điểm thực hiện dự án (hợp đồng thuê trụ sở)

2. THỜI GIAN THÀNH LẬP CÔNG TY VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI: 15 NGÀY LÀM VIỆC.

Giấy chứng nhận đầu tư

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
(THÀNH LẬP CÔNG TY VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM)

1. HỒ SƠ YÊU CẦU:

Đối với nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân:

 • Bản sao có chứng thực hộ chiếu của nhà đầu tư

Đối với nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế:

 • Bản sao có hợp pháp hoá lãnh sự giấy phép kinh doanh của nhà đầu tư
 • Bản sao có chứng thực hộ chiếu của người đại diên nhà đầu tư
 • Điều lệ hoạt động của tổ chức kinh tế

2. THỜI GIAN:  03 NGÀY LÀM VIỆC

Thủ tục góp vốn của người nước ngoài

Nhà đầu tư chỉ quan tâm những hồ sơ cần chuẩn bị, việc còn lại là của chúng tôi. Hồ sơ yêu cầu cho 2 thủ tục nêu trên tóm tắt như sau:

Đối với nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân

 • Bản sao có chứng thực hộ chiếu của nhà đầu tư (2 bản).
 • Văn bản chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư (1 bản)
 • Văn bản chứng minh quyền sử dụng trụ sở và địa điểm thực hiện dự án (hợp đồng thuê trụ sở) (1 bản)

Đối với nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế

 • Bản sao có hợp pháp hoá lãnh sự giấy phép kinh doanh của nhà đầu tư (2 bản).
 • Bản sao có chứng thực hộ chiếu của người đại diên nhà đầu tư (2 bản).
 • Báo cáo tài chính trong 2 năm gần nhất của nhà đầu tư (1 bản).
 • Điều lệ hoạt động của tổ chức kinh tế.  (1 bản)
 • Văn bản chứng minh quyền sử dụng trụ sở và địa điểm thực hiện dự án (hợp đồng thuê trụ sở) (1 bản).

Lưu ý: Ngoại trừ hợp đồng thuê nhà, các tài liệu nước ngoài phải được hợp pháp hoá lãnh sự và dịch sang Tiếng Việt.

2. Thủ tục góp vốn của người nước ngoài khi mua cổ phần – phần vốn góp trong công ty Việt Nam

Khi nhà đầu tư nước ngoài tham gia góp vốn vào công ty đã hoạt động ở Viêt Nam có thể góp vốn mới vào công ty hoặc mua lại phần vốn góp của thành viên hiện hữu của công ty.

Theo quy định tại Luật Đầu tư 2014, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn sau đó tiến hành thay đổi thanh viên/cổ đông của công ty.

Hồ sơ yêu cầu nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam:

A. Nhà đầu tư là cá nhân:

 • Chỉ cần bản sao có chứng thực hộ chiếu của nhà đầu tư

B. Nhà đầu tư là doanh nghiệp:

 • Bản sao giấy phép của doanh nghiệp nước ngoài có hợp pháp hoá lãnh sự và dịch sang Tiếng Việt có chứng thực.
 • Hộ chiếu của người đại diện cho nhà đầu tư nước ngoài.
 • Văn bản uỷ quyền của nhà đầu tư cho người đại diện

Thời gian: 20 ngày làm việc.

Chi phí về thủ tục góp vốn của người nước ngoài vui lòng liên hệ để được báo giá chi tiết: 

Việt Luật - Chuyên Thành lập công ty & Đầu tư nước ngoàiViệt Luật - Chuyên Thành lập công ty & Đầu tư nước ngoài
 Ms Đặng Thị Thu Sương

Điện thoại: 0934234777
Email: [email protected]
Viber/Zalo/Whatsapp: +84-934234777
Ngôn ngữ tư vấn: Tiếng Việt

Mr. Huỳnh Mẫn

Email: [email protected]
Phone/SMS: (+84)-0936234777
Viber: +84-936.234.777
Zalo:+84-936.234.777
WhatsApp: +84-936.234.777

Language: English

 

Thủ tục góp vốn của người nước ngoài
5 (100%) 1 bình chọn
2017-05-10T17:47:16+00:00