Xu hướng nền kinh tế thị trường Việt Nam phát triển như hiện nay, thì song song đó nhu cầu thành lập doanh nghiệp/ công ty là điều tất yếu, vậy làm sao để chuẩn bị được đầy đủ các hồ sơ cần thiết để thành lập doanh nghiệp, các thủ tục và trình tự thực hiện ra sao đối với từng loại thủ tục đăng ký kinh doanh.

Công ty Việt Luật – nhà tư vấn chuyên nghiệp trong lĩnh vực thành lập công ty hàng đầu tại Tp. Hồ Chí Minh, xin hướng dẫn chi tiết về thủ tục đăng ký kinh doanh tại thông tư 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, về các loại hình kinh doanh chủ yếu tại Việt Nam gồm:

 1. Kinh doanh Hộ cá thể;
 2. Doanh nghiệp tư nhân;
 3. Công ty TNHH;
 4. Công ty cổ phần.

Quy định chung về điều kiện cần có đối với các hoạt động kinh doanh

Cá nhân/ Hộ cá thể/ Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh khi có đủ các điều kiện sau:

 1. Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh. Đối với ngành, nghề yêu cầu vốn pháp định thì vốn điều lệ không được thấp hơn vốn pháp định;
 2. Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định của pháp luật;
 3. Có trụ sở chính theo quy định của pháp luật;
 4. Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của pháp luật;
 5. Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

I. Đăng ký kinh doanh hộ cá thể

Kinh doanh hộ cá thể là dạng kinh doanh do một cá nhân là công dân Việt Nam hoặc một nhóm người hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.

Thủ tục đăng ký kinh doanh 2017

1. Hồ sơ, thủ tục đăng ký kinh doanh như sau:

Để có được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cá nhân/ chủ hộ cần cung cấp giấy tờ đến cơ quan Đăng ký kinh doanh như sau:

 • Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh;
 • Bản sao Giấy tờ chứng thực cá nhân (chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước công dân/ hộ chiếu).

2. Nội dung Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh:

a) Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh;

b) Ngành, nghề kinh doanh;

c) Số vốn kinh doanh;

d) Họ, tên, số và thông tin các giấy tờ chứng thực cá nhân kèm bản sao có công chứng;

e) Thông tin về địa chỉ nơi cư trú;

f) Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.

Lưu ý: Thương nhân cần đính kèm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề hoặc giấy chứng thực vốn pháp định theo yêu cầu của cơ quan thẩm quyền (nếu có).

II. Đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Thủ tục đăng ký kinh doanh 2017

Thành phần hồ sơ

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (do chủ doanh nghiệp ký).
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ doanh nghiệp tư nhân.
 • Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (nếu có).
 • Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định đối với doanh nghiệp tư nhân kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.
 • Mục lục hồ sơ.
 • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.

III. Đăng ký kinh doanh Công ty trách nhiệm hữu hạn

Công ty trách nhiệm hữu hạn là loại hình doanh nghiệp chỉ cần có 01 thành viên là có thể thành lập, tuy nhiên đây cũng là loại hình hạn chế tối đa số thành viên khi không quá 50 thành viên cùng góp vốn thành lập. Tuy nhiên, công ty chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác trong phạm vi nghĩa vụ tài sản của công ty.

Công ty TNHH có hai loại hình bao gồm:

 • Công ty TNHH một thành viên: Là loại hình công ty TNHH  do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu; chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.
 • Công ty TNHH hai thành viên trở lên: Là loại hình công ty TNHH mà thành viên công ty có từ hai người trở lên, số lượng thành viên không quá năm mươi.

1. Công ty TNHH một thành viên

Thủ tục đăng ký kinh doanh 2017

Thành phần hồ sơ

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật ký;
 • Dự thảo Điều lệ công ty;
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của chủ sở hữu công ty là cá nhân:
  • Quốc tịch Việt Nam: CMND hoặc;
  • Quốc tịch nước ngoài: Hộ chiếu.
 • Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.
 • Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề
 • Mục lục hồ sơ;
 • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ

2. Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Thủ tục đăng ký kinh doanh 2017

 • Giấy đề nghị Đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ Công ty;
 • Danh sách thành viên;
 • Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc của người được ủy quyền thực hiện;
 • Văn bản ủy quyền tương đương;
 • Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Lưu ý: Trường hợp doanh nghiệp muốn đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo quy định tại điều 33 Luật Doanh nghiệp) tại thời điểm được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đề nghị nộp kèm hồ sơ đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

IV. Đăng ký kinh doanh công ty cổ phần

Công ty cổ phần là doanh nghiệp có số cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa. Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn. Các bước thành lập công ty cổ phần gồm:

Thủ tục đăng ký kinh doanh 2017

Thành phần hồ sơ

 • Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh.
 • Dự thảo điều lệ.
 • Danh sách cổ đông sáng lập (lưu ý các thông tin của các cổ đông phải ghi chính xác, cụ thể);
 • Bản sao chứng minh thư của các cổ đông sáng lập còn thời hạn hiệu lực;
 • Trường hợp cổ đông là tổ chức thì phải có:
  • Bản sao giấy chứng nhận kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân;
  • Quyết định uỷ quyền của Người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức.
 • Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định).
 • Bản sao hợp lệ Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc/Tổng giám đốc và/hoặc các cá nhân khác tương ứng theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Quý thương nhân đang tham khảo bài viết THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KINH DOANH 2018 của Nhà tư vấn Việt Luật. Để tìm hiểu thêm, vui lòng liên hệ:

Việt Luật - Chuyên Thành lập công ty & Đầu tư nước ngoàiViệt Luật - Chuyên Thành lập công ty & Đầu tư nước ngoài
 Ms Đặng Thị Thu Sương

Điện thoại: 0934234777
Email: [email protected]
Viber/Zalo/Whatsapp: +84-934234777
Ngôn ngữ tư vấn: Tiếng Việt

Mr. Huỳnh Mẫn

Email: [email protected]
Phone/SMS: (+84)-0936234777
Viber, Zalo, Whatsapp: +84-936.234.777

Language: English.

Hơn hết, nếu Quý thương nhân cần được hỗ trợ hay muốn rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí, đơn giản hóa thủ tục pháp lý. Quý thương nhân có thể liên hệ dịch vụ thành lập công ty trọn gói của Việt Luật.

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY CỦA VIỆT LUẬT

suong

Công ty TNHH Tư vấn – Xúc Tiến – Đầu tư VIỆT LUẬT tích lũy hơn 15 năm kinh nghiệm và với hơn 100.000 lượt khách hài lòng khi sử dụng dịch vụ tại đây, chúng tôi tự tin cam kết mang lại giá trị dịch vụ mà quý thương nhân cần.

1. Để hoàn thành thủ tục thành lập doanh nghiệp khách hàng cần 

 • CMND/hộ chiếu của Đại diện pháp luật công chứng không quá 3 tháng.
 • Thông tin về tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở, vốn điều lệ, ngành nghề chính, đại diện pháp luật.

Hồ sơ thành lập công ty trọn gói tại Việt Luật - chỉ cần CMND hoặc hộ chiếu

2. Thời gian hoàn tất dịch vụ

Để tiết kiệm thời gian cho Quý thương nhân, Việt Luật giúp khách hàng hoàn tất thủ tục trong thời hạn 1 – 3 ngày (không tính ngày thứ 7, chủ nhật và ngày lễ). Thời gian có thể thay đổi tùy theo nhu cầu kinh doanh của khách hàng

3. Dịch vụ tư vấn miễn phí các vấn đề liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp

 • Tư vấn về cơ cấu tổ chức công ty.
 • Tư vấn về người đại diện pháp luật.
 • Tư vấn về các chức vụ và quyền hạn trong công ty.
 • Tra cứu tên doanh nghiệp.
 • Tư vấn về việc đặt địa chỉ trụ sở chính cho công ty/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh.
 • Tư vấn lựa chọn ngành nghề kinh doanh.
 • Tư vấn vốn đầu tư ban đầu, vốn pháp định, vốn điều lệ.
 • Tư vấn chi tiết cho doanh nghiệp các vấn đề về thuế, các nghĩa vụ về tài chính sau khi đăng ký kinh doanh và trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.
 • Tư vấn, kiểm tra tính pháp lý của những thông tin mà khách hàng yêu cầu.
 • Trong trường hợp khách hàng cần tư vấn trực tiếp tại nhà,hay gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong việc thành lập công ty, chúng tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu.
 • Tư vấn cách đặt tên cho công ty: tên tiếng Việt, tên tiếng Anh, tên viết tắt phù hợp với ngành nghề hoạt động của công ty.
 • Tư vấn về các giấy phép, thủ tục liên quan của một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
 • Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.
 • Tư vấn chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Dành cho quý doanh nghiệp tham khảo

Chắc chắn rằng sau khi được chúng tôi tư vấn, bạn sẽ không còn cảm thấy khó khăn trong việc thực hiện các thủ tục thành lập doanh nghiệp nữa.Trong quá trình thực hiện, nếu công đoạn nào bạn gặp phải rắc rối, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để có sự giúp đỡ và tư vấn kịp thời cho bạn qua hình thức gặp trực tiếp, điện thoại hoặc email 24/24:

 • Toà nhà Số 2 Hoa Phượng, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
 • Điện thoại: 08 3517 2345 (20 lines) – Tổng đài tư vấn: 1900 585847
 • Hotline: 0934 234 777 (Ms Sương) – 0936 234 777 (Mr Mẫn)
 • Email: [email protected] – Website: https://vietluat.vn/
 • Tư vấn trực tuyến qua khung chat bên phải màn hình

Việt Luật - hân hạnh được hỗ trợ quý khách trong việc thành lập doanh nghiệp

Thủ tục đăng ký kinh doanh 2018
5 (100%) 2 bình chọn