1. Tư vấn lựa chọn ngành nghề về xây dựng
Theo quy định về hệ thống mã ngành kinh tế quốc dân (Quyết định 10/2007/QĐ-TTg) lĩnh vực xây dựng thuộc mã sau:

STTTên ngành nghề đăng ký kinh doanhMã ngành
1Xây dựng nhà các loại;4100
2Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ;4210
3Xây dựng công trình công ích;4220
4Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;4290
5Phá dỡ4311
6Chuẩn bị mặt bằng4312
7Lắp đặt hệ thống điện4321
8Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
9Hoàn thiện công trình xây dựng4330
10Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4390

(Lưu ý: Trên đây là những ngành nghề kinh doanh không có điều kiện, Chúng tôi sẽ đăng ký bổ sung những ngành nghề kinh doanh phù hợp dựa theo những chứng chỉ đào tạo mà Quý khách hàng cung cấp)

2. Danh mục hồ sơ thành lập công ty xây dựng:
– Giấy đề nghị thành lập (theo mẫu tại thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT);
– Bản dự thảo điều lệ của công ty (theo mẫu và theo hướng dẫn của luật sư);
– Danh sách thành viên, cổ đông công ty tư vấn du học (theo mẫu tại thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT);
– Chứng minh thư hoặc hộ chiếu các cổ đông, thành viên;
– Giấy ủy quyền.

3. Soạn thảo hồ sơ thành lập công ty xây dựng:
– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Theo mẫu tại thông tư 01/2013/TT-BKHĐT);
– Dự thảo Điều lệ công ty. (Mẫu theo hướng dẫn của luật sư)
– Danh sách thành viên, cổ đông đối với từng loại hình công ty cụ thể (kèm theo bản sao chứng thực CMND nếu thành viên là cá nhân, bản sao đăng ký kinh doanh nếu là tổ chức)
– Giấy ủy quyền cho công ty thay mặt thực hiện thủ tục

4. Văn bản pháp luật có liên quan:
– Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 năm 2005;
– Nghị định số 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp
– Thông tư 01/2013/TT-BKHĐTvề việc hướng dẫn thủ tục đăng ký doanh nghiệp
– Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/1/2007 ban hành hệ thống ngành kinh tế của  Việt Nam

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.