Trong năm 2019 muốn thành lập công ty khi đăng ký điều quan trọng và bắt buộc phải kê khai vốn điều lệ. Pháp luật có yêu cầu khi thành lập công ty cần bao vốn điều lệ không?

Thành lập công ty năm 2019 cần bao nhiêu vốn điều lệ?

Khi thành lập công ty năm 2019 cần phải chú ý 3 loại vốn sau: Vốn điều lệ, vốn pháp định, vốn ký quỹ.

Vốn điều lệ cần tối thiểu là bao nhiêu?

Theo Luật doanh nghiệp 2014 tại Điều 4 khoản 29 thì Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần.

Vốn pháp định khi thành lập công ty

Vốn pháp định được xác định theo từng ngành, nghề kinh doanh cụ thể, không áp dụng cho từng loại hình doanh nghiệp.

Nếu công ty dự định thành lập có những ngành nghề kinh doanh có điều kiện về vốn pháp định thì vốn góp vào tối thiểu phải bằng vốn pháp định.

Ví dụ: Ngành nghề kinh doanh bất động sản là một ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định của công ty là 20 tỷ đồng đây là vốn tối thiểu mà khi thành lập công ty cần phải có và không có giới hạn mức tối đa.

Vốn ký quỹ để thành lập công ty

Đây là số vốn thuộc vốn pháp định tuy nhiên doanh nghiệp phải có một khoản tiền ký quỹ thực tế trong ngân hàng trong suốt thời gian hoạt động của công ty.

Khi đăng ký thành lập công ty kinh doanh các ngành nghề yêu cầu có ký quỹ thì công ty phải chứng minh đã ký quỹ đủ số tiền mà pháp luật yêu cầu.

Nguồn: luatvietnam