Như chúng ta đã biết, tháng 12 hằng năm là thời điểm mà kế toán phải chuẩn bị rất nhiều các nghiệp vụ quan trọng cho quá trình quyết toán thuế của doanh nghiệp. Đây là thời điểm bận rộn và đầy áp lực của người làm công tác kế toán, để cho công việc được thực hiện đầy đủ, các kế toán nên chuẩn bị những gì và lịch trình thời gian như thế nào? Hãy cùng Việt Luật tham khảo bài viết sau.

 

Trước 3/12/2018, thông báo tình hình biến động lao động

 

 • Tại khoản 2 Điều 16 của Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH yêu cầu trước ngày 03 hằng tháng, doanh nghiệp phải thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc về tình hình biến động lao động làm việc tại đơn vị trong tháng 11/2018.
 • Như vậy, với tháng 12/2018, người phụ trách nhân sự của doanh nghiệp cần phải thực hiện nghĩa vụ này trước ngày 03/12/2018.

 

Chậm nhất 20/12/2018, nộp hồ sơ khai thuế TNCN, GTGT

 

 • Theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 10 của Thông tư 156/2013/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành
 • Doanh nghiệp khai thuế theo tháng có nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân, hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tháng 11 chậm nhất vào ngày 20/12. Hồ sơ khai thuế bao gồm tờ khai thuế và các tài liệu liên quan làm căn cứ để người nộp thuế khai thuế, tính thuế với cơ quan thuế.

 

Chậm nhất 20/12/2018, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

 

 • Theo quy định tại Điều 27 của Thông tư 39/2014/TT-BTC và được sửa đổi bởi khoản 4 Điều 5 của Thông tư 119/2014/TT-BTC
 • Nếu doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế phải thực hiện nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.
 • Trong tháng 12, các doanh nghiệp nêu trên phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 11 chậm nhất ngày 20/12/2018.

 

Chậm nhất 31/12/2018, trích nộp tiền BHXH bắt buộc

 

 • Khoản 1 Điều 7 của Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định, hàng tháng, chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng, đơn vị trích tiền đóng BHXH bắt buộc trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia BHXH bắt buộc, đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc của từng người lao động theo mức quy định chuyển cùng lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.
 • Như vậy, doanh nghiệp cần lưu ý trích tiền đóng BHXH bắt buộc tháng 12/2018 chậm nhất vào ngày 31/12/2018.

 

Chậm nhất 31/12/2018, nộp kinh phí Công đoàn

 

 • Theo Điều 6 của Nghị định 191/2013/NĐ-CP, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng kinh phí công đoàn mỗi tháng một lần cùng thời điểm đóng BHXH bắt buộc cho người lao động. Do đó, chậm nhất ngày 31/12/2018, doanh nghiệp cần phải thực hiện nghĩa vụ này.
 • Riêng doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả tiền lương theo chu kỳ sản xuất, kinh doanh đóng kinh phí công đoàn có thể đóng theo tháng hoặc quý một lần cùng với thời điểm đóng BHXH bắt buộc cho người lao động trên cơ sở đăng ký với tổ chức công đoàn.

 

Chậm nhất 31/12/2018, nộp lại tờ khai thuế môn bài

 

 • Nếu trong năm 2018 có thay đổi bậc môn bài. Rà soát lại sổ sách, chứng từ, cân đối doanh thu, chi phí, chuẩn bị cho BCTC năm 2018, bởi nếu không hợp lý sẽ có hậu quả sau này. Thời gian tháng 12 này cực kỳ quan trọng trong việc bổ sung các chứng từ thiếu cho cả năm.

 

Ngày 31/12/2018, thực hiện kiểm kê tài sản, chốt đối chiếu nợ cuối năm

 

 • Thực hiện việc kiểm kê tài sản cuối năm 2018 bao gồm NVL, hàng hóa, CCDC, TSCĐ…
 • Thực hiện chốt và đối chiếu các khoản công nợ cuối năm 2017, bao gồm tất cả các khoản công nợ phải thu, phải trả…

Như vậy, các công việc kế toán và doanh nghiệp cần nên làm trong tháng 12/2018 để đảm bảo tuân thủ theo đúng quy:

THỜI GIAN LƯU ÝCÔNG VIỆC CẦN LÀM
Trước 3/12/2018Thông báo tình hình biến động lao động
Chậm nhất 20/12/2018Nộp hồ sơ khai thuế TNCN, GTGT
Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
Chậm nhất 31/12/2018Trích nộp tiền BHXH bắt buộc
Nộp kinh phí Công đoàn
Nộp lại tờ khai thuế môn bài
Ngày 31/12/2018Thực hiện kiểm kê tài sản, chốt đối chiếu nợ cuối năm