Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH năm 2023

Công ty có thể mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư vào các dự án mới, tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường và thu hút được sự đầu tư của các nhà đầu tư do đó tăng vốn điều lệ giúp tăng giá trị cho doanh nghiệp. Bài viết dưới đây là những quy định liên quan đến việc tăng vốn điều lệ, mời quý bạn đọc cùng tham khảo.

Tăng vốn điều lệ công ty

A/ Tăng vốn điều lệ công ty TNHH Một thành viên

Theo quy định tại khoản 1 – Điều 87 Luật Doanh nghiệp 2020 thì Công ty TNHH một thành viên tăng vốn điều lệ thông qua việc chủ sở hữu công ty góp thêm hoặc huy động thêm vốn từ của người khác. Chủ sở hữu quyết định hình thức tăng và mức tăng vốn điều lệ.

Tăng vốn điều lệ công ty tnhh một thành viên

Tăng vốn điều lệ trong trường hợp chủ sở hữu góp thêm

Tăng vốn điều lệ do huy động vốn góp của người khác => Dẫn đến chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
Thành phần hồ sơ
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty;
 • Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư (Đối với trường hợp công ty vốn 100% nước ngoài, chủ sở hữu góp thêm).
 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách thành viên (đối với công ty TNHH 2 TV trở lên); Danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (đối với công ty cổ phần);
 • Hợp đồng chuyển nhượng (trường hợp chuyển nhượng phần vốn góp);
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc huy động thêm vốn góp của cá nhân, tổ chức khác và giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới trong trường hợp huy động vốn góp của thành viên mới;
 • Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư;
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên công ty là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.
Thời gian xử lý 3 – 5 ngày làm việc 5 – 7 ngày làm việc
Lưu ý
 • Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ đã được thanh toán xong, công ty phải thông báo bằng văn bản về tăng, giảm vốn điều lệ đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.
 • Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự.
 • Khai thuế thu nhập cá nhân trong vòng 10 ngày kể từ ngày phát sinh việc chuyển nhượng.

B/ Tăng vốn điều lệ công ty TNHH Hai thành viên trở lên

tăng vốn điều lệ công ty tnhh 2 thành viên trở lên

Theo quy định tại Khoản 1 – Điều 68 Luật Doanh nghiệp 2020 thì Công ty TNHH Hai thành viên trở lên tăng vốn trong 2 trường hợp sau đây:

 • Tăng vốn góp của thành viên;
 • Tiếp nhận thêm vốn của thành viên mới.
Tăng vốn góp của thành viên làm thay đổi tỷ lệ sở hữu vốn Tăng vốn do tiếp nhận thêm vốn của thành viên mới Tăng vốn đồng thời chuyển đổi loại hình
Thành phần hồ sơ a/ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

b/ Quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên;

c/ Danh sách thành viên công ty;

d/ Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng trong trường hợp chuyển nhượng phần vốn góp; Hợp đồng tặng cho trong trường hợp tặng cho phần vốn góp;

đ/ Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư).

a/ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

b/ Danh sách thành viên công ty; 

c/ Quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên về việc tiếp nhận thành viên mới;

d/ Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới của công ty;

đ/ Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trường hợp thành viên mới là cá nhân hoặc bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức, bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và bản sao văn bản cử người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp thành viên mới là tổ chức.

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

e/ Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư).

a/ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

b/ Điều lệ công ty;

c/ Danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (đối với công ty cổ phần);

d/ Hợp đồng chuyển nhượng (trường hợp chuyển nhượng phần vốn góp);

đ/ Quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên;

e/ Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên, cổ đông mới;

f/ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên công ty là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

i/ Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư)

Thời gian xử lý 3 – 5 ngày làm việc 5 – 7 ngày làm việc
Lưu ý
 • Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ đã được thanh toán xong, công ty phải thông báo bằng văn bản về tăng, giảm vốn điều lệ đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.
 • Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự.
 • Khai thuế thu nhập cá nhân trong vòng 10 ngày kể từ ngày phát sinh việc chuyển nhượng.

Mọi thắc mắc quý khách liên hệ lại thông tin dưới đây để được Việt Luật hỗ trợ.

Hãy gọi cho chúng tôi theo số: 
Tổng đài: 028.7777.5678 (30 lines)
Phone (Zalo/Viber): 0934234777 – 0938234777 – 0936234777
Email: tuvan@vietluat.vn

Rate this post