Dịch vụ Tăng/Giảm Vốn Điều Lệ Công Ty

Trong quá trình kinh doanh vì một lý do nào đó mà Công ty cần phải tăng vốn điều lệ hoặc giảm vốn điều lệ, Công ty Việt Luật chúng tôi xin quy trình dịch vụ tư vấn tăng/giảm vốn điều lệ quy định của pháp luật như sau:

1. Tư vấn các quy định của pháp luật về việc tăng/giảm vốn điều lệ:

 • Tư vấn các trường hợp tăng, giảm vốn điều lệ.
 • Tư vấn các chương thức tăng, giảm vốn điều lệ.
 • Tư vấn trách nhiệm pháp lý của mỗi thành viên/cổ đông có liên quan.
 • Tư vấn trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật đối với việc tăng vốn.
 • Các nội dung khác có liên quan.

Dịch vụ Tăng Vốn Điều Lệ | Giảm Vốn Điều Lệ Công Ty

2. Hồ sơ tăng/giảm vốn điều lệ Công ty:

 • Thông báo tăng/giảm vốn điều lệ Công ty.
 • Quyết định tăng/giảm vốn điều lệ Công ty (Quyết định của Chủ tịch Công ty/ Chủ tịch Hội đồng thành viên/ Chủ tịch Hội đồng Quản trị)
 • Biên bản họp về tăng/giảm vốn điều lệ Công ty (Hội đồng thành viên/ Hội đồng quản trị).
 • Bản chính Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh hoặc bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế. Các giấy tờ khác có liên quan.

3. Tiến trình công việc tăng/giảm vốn điều lệ Công ty của Việt Luật như sau:

 • Cử nhân viên thay mặt quý khách nộp hồ sơ tại Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP. HCM: 32 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Quận 1.
 • Cử nhân viên thay mặt nhận Giấy phép tại Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP. HCM tại địa chỉ trên.

4. Lệ phí & thời gian dịch vụ tăng vốn điều lệ Công ty:

 • Phí nhà nước: 500.000 VNĐ
 • Phí dịch vụ: 500.000 VNĐ
 • Thời gian: 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

5. Lệ phí & thời gian dịch vụ giảm vốn điều lệ Công ty:

 • Phí dịch vụ: 2.500.000 VND (đã bao gồm lệ phí Nhà nước).
 • Thời gian: 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

Xem thêm >>> Dịch vụ thành lập công ty