Nộp thuế nhà đất đối với nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước

Xin hỏi “Trường hợp nộp thuế nhà đất đối với nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước mua thanh lý, hóa giá “