Hiện nay, đối với doanh nghiệp mới thành lập, khi tiến hành thủ tục đăng ký doanh nghiệp phải tốn phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp là 300.000đ/lần.

Tại Chỉ thị 09/CT-TTg về các giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019, có đề cập đến việc bãi bỏ phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp. Đây sẽ là thông tin đáng quan tâm cho Quý doanh nghiệp mới thành lập.

Xem thêm:

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói

Bảng giá thành lập doanh nghiệp

Doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh được mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng

Chính sách doanh nghiệp có hiệu lực từ giữa tháng 03/2019

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ KH&ĐT thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể sau:

  • Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định 78/2015/NĐ-CP để đơn giản hóa thủ tục đăng ký kinh doanh, trong đó có việc bãi bỏ phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (Hiện nay mức thu phí là 300.000 đồng/lần).
  • Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp theo hướng:
    + Tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho hoạt động của doanh nghiệp;
    + Cắt giảm, bãi bỏ các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện không còn cần thiết;
    + Huy động động hiệu quả các nguồn lực và tạo môi trường đầu tư thuận lợi tại Việt Nam.
  • Xây dựng Nghị quyết của Chính phủ cụ thể hóa một số chính sách hỗ trợ quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa…

Trên đây là những vấn đề đáng chú ý mà doanh nghiệp mới thành lập cần quan tâm. Việt Luật luôn sát cánh cùng doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục thành lập doanh nghiệp. Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được tư vấn tốt nhất.

 

Đánh giá bài viết