Việt luật thông tin các thay đổi mới trong đăng ký hộ kinh doanh cá thể theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

kinh doanh
Pháp luật có quy định đầy đủ về hộ kinh doanh cá thể (Ảnh minh họa)

Đăng ký kinh doanh theo hình thức hộ cá thể là do 1 cá nhân duy nhất hoặc 1 hộ gia đình kinh doanh. Số đông muốn góp vốn kinh doanh sẽ phải cùng nhau thành lập doanh nghiệp. Vậy những đối tượng đủ tiêu chuẩn góp vốn kinh doanh:

  • Cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi;
  • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ;
  • Chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm;
  • Chỉ được sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.

Đối với cá nhân thành lập và tham gia góp vốn không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.

Điều 66 Nghị định 78/2015/NĐ-CP hướng dẫn về thủ tục đăng ký kinh doanh của Luật doanh nghiệp 2014 quy định như sau:

Điều 66. Hộ kinh doanh

  1. Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.
  2. Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định mức thu nhập thấp áp dụng trên phạm vi địa phương.
  3. Hộ kinh doanh có sử dụng từ mười lao động trở lên phải đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định.

Đối tượng duy nhất có quyền hưởng mọi lợi nhuận và chịu mọi nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước là Chủ hộ kinh doanh .

Trường hợp hộ kinh doanh cá thể do một hộ gia đình làm chủ thì hộ gia đình này phải cử 1 người đại diện. Người đại diện sẽ thay mặt thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cả hộ. Tuy vậy, người đại diện không chịu trách nhiệm thay cho các thành viên khác trong gia đình. Mọi lợi nhuận hay rủi ro sẽ chia cho các thành viên theo số vốn góp và thỏa thuận của các thành viên.

Đặc điểm cụ thể:

  1. Chủ hộ kinh doanh cá thể chịu trách nhiệm vô hạn trong hoạt động kinh doanh.
  2. Thủ tục đăng ký kinh doanh cho hộ.

Hộ kinh doanh, người thành lập hộ kinh doanh tự kê khai hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký.

Theo Nghị Định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, Điều 69. Nguyên tắc áp dụng trong đăng ký hộ kinh doanh

Điều 71. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh

1. Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh. Nội dung Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh gồm:

a) Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có);

Tổng hợp quy định mới về kinh doanh hộ cá thể
5 (100%) 1 bình chọn