Project Description

 

Căn cứ pháp lý:

 

 • Bộ Luật Dân Sự 91/2015/QH13 có hiệu lực 01/01/2017;
 • Điều 1, Thông tư 32/2016/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 23/2014/TT-NHNN hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành.

Theo Thông tư 32/2016/TT-NHNN sửa đổi thông tư 23/2011/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 1/3/2017 do Ngân hàng nhà nước ban hành quy định mới về các đối tao tượng được mở tài khoản giao dịch chỉ bao gồm cá nhân và các tổ chức có tư cách pháp nhân và yêu cầu các tổ chức không có tư cách pháp nhân phải chuyển đổi loại hình, chuyển đổi tài khoản nếu không sẽ đóng tài khoản của các tổ chức đó. Như vậy, doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh cá thể không được mở tài khoản ngân hàng theo quy định tại Điều 1, Thông tư 32/2016/TT-NHNN.

Tài khoản ngân hàng

Các đối tượng được mở tài khoản theo quy định mới:

Khoản 6, điều 1, Thông tư 32 này quy định về đối tượng được mở tài khoản ngân hàng như sau:

“1. Cá nhân mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bao gồm:

 1. a) Người từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 2. b) Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự;
 3. c) Người chưa đủ 15 tuổi, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam mở tài khoản thanh toán thông qua người đại diện theo pháp luật;
 4. d) Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của pháp luật Việt Nam mở tài khoản thanh toán thông qua người giám hộ.
 5. Tổ chức là pháp nhân mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.”

Tóm lại, các tổ chức như hộ kinh doanh, tổ hợp tác, doanh nghiệp tư nhân…không có tư cách pháp nhân thì không được mở tài khoản tại ngân hàng. Theo đó, các tổ chức này phải chuyển sang tài khoản cá nhân hoặc chuyển đổi thành công ty có tư cách pháp nhân để duy trì tài khoản của mình trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày 1/3/2017. Nếu sau thời hạn trên,các tổ chức này không thực hiện chuyển đổi thì sẽ bị đóng tài khoản giao dịch.

Điều này cũng phù hợp với quy định của Bộ luật Dân sự 2015 về chủ thể tham gia quan hệ dân sự. Đối với các tổ chức không có tư cách pháp nhân, theo quy định tại Bộ luật Dân sự 2015, không phải là chủ thể của quan hệ dân sự, do đó, không đủ điều kiện là chủ thể độc lập tham gia quan hệ mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán mà bản chất là quan hệ hợp đồng mở và sử dụng tài khoản thanh toán bởi chủ thể tham gia quan hệ dân sự chỉ bao gồm cá nhân và pháp nhân. Theo đó, quy định về đối tượng được mở tài khoản của Thông tư 32/2016/TT-NHNN là phù hợp với quy định của Bộ luật Dân sự 2015.

Nếu quý khách có gì chưa rõ, thì hãy liên hệ tới Việt Luật để được tư vấn miễn phí.

 • Văn Phòng tại TP. Hồ Chí Minh
 • Số 2 Hoa Phượng, P. 2, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
 • Điện thoại: 08.3517.2345 (20 lines)
 • Hotline: 0934.234.777- 0936.234.777
 • Email: [email protected]
 • Tổng đài tư vấn: 1900 585847

 

Đánh giá bài viết