Novaland thành lập Công ty cổ phần Đầu tư Ngọc Linh Hoa và Công ty TNHH Nova Asset Management với tỷ lệ góp vốn lần lượt là 99,8% và 99,99%.

 

Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova (Novaland – Mã: NVL) vừa công bố thông tin về việc góp vốn thành lập hai công ty con.

Novaland dự kiến góp 509 tỷ đồng thành lập Công ty cổ phần Đầu tư Ngọc Linh Hoa, tương ứng 99,8% vốn điều lệ.

Đồng thời, Novaland cũng thành lập Công ty TNHH Nova Asset Management với vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Trong đó Tập đoàn góp 99,99% vốn tại đây.

Nova Asset Management có ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

HĐQT của Novaland cũng thống nhất trao quyền cho ông Bùi Thành Nhơn – Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn tiến hành triển khai các thủ tục để thành lập hai công ty trên.

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

Đánh giá bài viết