Hỏi: Xin hỏi “Trường hợp nộp thuế nhà đất đối với nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước mua thanh lý, hóa giá “

Đáp: Căn cứ quy định tại Điểm 2, Mục I, Thông tư số 83 TC/TCT ngày 7/10/1994 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 94/CP ngày 25/8/1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về thuế nhà đất và căn cứ quy định tại Điều 444…

Nội dung chi tiết câu hỏi đáp
Chủ đề:Thuế nhà đất
Người hỏi:Anh: Ngô Sĩ Hùng – Quận 8, TP.HCM
Ngày hỏi:15/05/2012
Nội dung hỏi:Xin hỏi “Trường hợp nộp thuế nhà đất đối với nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước mua thanh lý, hóa giá “. Xin cảm ơn
Thông tin trả lời
Nơi trả lời:Công ty Tư Vấn Xúc Tiến Đầu Tư Việt Luật
Người trả lời:Chuyên viên tư vấn Thuế
Ngày trả lời:17/05/2012
Nội dung trả lời:

Căn cứ quy định tại Điểm 2, Mục I, Thông tư số 83 TC/TCT ngày 7/10/1994 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 94/CP ngày 25/8/1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về thuế nhà đất và căn cứ quy định tại Điều 444, Bộ luật dân sự của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì: Hai trường hợp sau đây thuộc đối tượng phải nộp thuế nhà đất đối với mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước là: 1/ Trường hợp người mua nhà đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu về nhà ở và quyền sử dụng đất ở. 2/ Trường hợp mua nhà ở theo phương thức trả góp mà chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng về nhà ở, đất ở thì đối tượng nộp thuế do thoả thuận tại Hợp đồng mua bán nhà ở quyết định.

Tập tin đính kèm:
Trân trọng kính chào!

Xem thêm

>  Dịch vụ thành lập công ty

Điều chỉnh dự án đầu tư

Nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam