Dự thảo Thông tư lần này của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chủ yếu nhắm tới việc đơn giản hóa các quy định, thủ tục thành lập ngân hàng với các cổ đông là cá nhân.

Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của NHNN vừa đưa ra, cơ quan này đã rút gọn, đơn giản hàng loạt thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh ngân hàng, trong đó cắt giảm nhiều điều kiện với việc cá nhân thành lập ngân hàng.

Cụ thể, dự thảo Thông tư quyết định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điểm thuộc Điều 9, Thông tư số 40 của Thống đốc NHNN, quy định về việc cấp giấy phép và tổ chức, hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Theo đó, cổ đông sáng lập vẫn phải sở hữu tối thiểu 50% vốn điều lệ khi thành lập ngân hàng thương mại, nhưng sẽ không còn phải sở hữu trong thời hạn tối thiểu 5 năm kể từ ngày được cấp phép như trước đây.

Với việc bãi bỏ quy định này, các ông chủ tham gia thành lập ngân hàng có thể chuyển nhượng vốn sở hữu của mình tại ngân hàng mà không bị giới hạn về thời gian.

Dự thảo cũng bãi bỏ quy định cổ đông sáng lập là cá nhân và tổ chức phải có khả năng về tài chính để góp vốn thành lập ngân hàng thương mại cổ phần.

NHNN bãi bỏ 3 quy định đối với cổ đông sáng lập ngân hàng thương mại, gồm việc chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính hợp pháp của nguồn vốn góp; cam kết hỗ trợ ngân hàng thương mại cổ phần về tài chính để giải quyết khó khăn, trong trường hợp ngân hàng khó khăn về vốn hoặc khả năng thanh khoản, và bỏ yêu cầu phải có tối thiểu 2 cổ đông sáng lập là tổ chức.

Ngoài ra, dự thảo Thông tư lần này cũng sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều trong quy định cấp giấy phép, tổ chức và hoạt động với tổ chức tín dụng phi ngân hàng. Các tổ chức này sẽ không được phép dùng vốn huy động, vốn vay của tổ chức, cá nhân khác để góp vốn.

Các điều kiện trong hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng, như có tối thiểu 2 cổ đông sáng lập là tổ chức, có khả năng về tài chính để góp vốn, cam kết hỗ trợ về tài chính để giải quyết khó khăn trong trường hợp gặp khó khăn về vốn, thanh khoản, cũng được bãi bỏ.

Một điểm khác là tiêu chuẩn đối với người đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc của Ngân hàng hợp tác xã, trước đây yêu cầu phải có thời gian công tác trong lĩnh vực ngân hàng từ 5 năm trở lên, nay cũng được bãi bỏ để phù hợp với tình hình các tổ chức tín dụng.

Trong một số dự thảo thông tư sửa đổi gần đây của NHNN cũng thay đổi, bãi bỏ một loạt điều kiện thành lập, hoạt động đối với các công ty tài chính và cho thuê tài chính, cùng với đó là hoạt động mua bán ngoại hối của các tổ chức tín dụng theo hướng đơn giản hóa.

Theo Zing

Đánh giá bài viết