Hiện nay,Chính phủ đã ra nghị quyết sử dụng hóa đơn có mã xác thực của cơ quan Thuế. Loại hóa đơn này sẽ thay thế cho hóa đơn giấy truyền thống, nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc sử dụng, quản lý hoá đơn. Cũng là giảm thủ tục hành chính và bảo vệ doanh nghiệp trước tình trạng hoá đơn giả. Vậy hóa đơn có mã xác thực là gì? Và cần lưu ý gì về hóa đơn có mã xác thực?

1. Hóa đơn có mã xác thực là gì?

Hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan Thuế là hóa đơn điện tử được cơ quan Thuế cấp mã xác thực và số hóa đơn xác thực qua hệ thống cấp mã xác thực hóa đơn của Tổng cục Thuế. Đối với Hóa đơn điện tử xác thực, người bán sẽ phải ký điện tử trên hóa đơn khi cơ quan thuế cấp mã xác thực và số hóa đơn xác thực. Doanh nghiệp không cần lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho loại hóa đơn điện tử này

2. Đối tượng sử dụng hóa đơn có mã vạch của cơ quan Thuế

Tại điều 12 của nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về đối tượng sử dụng hóa đơn có mã vạch của cơ quan Thuế như sau:

 • “ Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác thuộc trường hợp rủi ro cao về thuế thì sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.
 • Hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện sổ sách kế toán, sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên và có doanh thu năm trước liền kề từ 03 (ba) tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng hoặc có doanh thu năm trước liền kề từ 10 (mười) tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Hộ, cá nhân kinh doanh không thuộc diện bắt buộc nhưng có thực hiện sổ sách kế toán, có yêu cầu thì cũng được áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định.
 • Hộ, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, bán lẻ thuốc tân dược, bán lẻ hàng tiêu dùng, cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng tại một số địa bàn có điều kiện thuận lợi thì triển khai thí điểm hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế từ năm 2018. Trên cơ sở kết quả triển khai thí điểm sẽ triển khai trên toàn quốc.

Lưu ý: Hộ, cá nhân kinh doanh không đáp ứng điều kiện phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế tại khoản 4 Điều này nhưng cần có hóa đơn để giao cho khách hàng hoặc trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác được cơ quan thuế chấp nhận cấp hóa đơn điện tử để giao cho khách hàng thì được cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh và phải khai, nộp thuế trước khi cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh theo Mẫu số 06 Phụ lục ban hành kèm theo nghị định 119/2018/NĐ-CP

3. Các trường hợp được dùng miễn phí hóa đơn điện tử có mã vạch của cơ quan thuế

Tổng cục Thuế cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế không thu tiền đối với các doanh nghiệp, tổchức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc các trường hợp sau:

 • Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ, cá nhân kinh doanh tại địa bàn có điều kiện kinh tế khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.
 • Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo quy định pháp luật và hộ, cá nhân kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp quy định tại điểm a khoản này) trong thời gian 12 tháng kể từ khi thành lập doanh nghiệp;
 • Hộ, cá nhân kinh doanh. Riêng hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trước liền kề từ 03 (ba) tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng hoặc có doanh thu năm liền kề từ 10 (mười) tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Nghị định này trong thời gian 12 tháng kể từ tháng áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP;
 • Doanh nghiệp nhỏ và vừa khác theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và quy định của Bộ Tài Chính trừ doanh nghiệp hoạt động tại khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao.
 • Các trường hợp khác cần thiết để khuyến khích sử dụng hóa đơn điện tử do Bộ Tài Chính quyết định.

Tổng cục Thuế thực hiện hoặc ủy thác cho tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử thực hiện cung cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế miễn phí cho các đối tượng nêu trên.

4. Điều kiện để doanh nghiệp được đăng ký sử dụng hóa đơn xác thực là gì?

Doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện sau đây được đăng ký sử dụng hóa đơn xác thực:

 • Là doanh nghiệp đã được cấp mã số thuế và đang hoạt động.
 • Có chứng thư số theo quy định của pháp luật. Chứng thư số phải có thông tin mã số thuế của doanh nghiệp và đang còn hiệu lực.
 • Hoạt động ở địa bàn có khả năng truy cập, sử dụng mạng Internet.

Xem thêm:

Lợi ích của việc sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế

Cách sử lý các trường hợp viết sai hóa đơn

Hóa đơn điện tử có cần phải đóng dấu và ký tên người mua?

Trên đây, là một số lưu ý cần thiết của hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan, đó cũng giải đáp được phần nào thắc mắc chung của một số doanh nghiệp mới thành lập, đã thành lập và chưa thành lập. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất.

Xem thêm: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói.