Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, có một số giao dịch doanh nghiệp cần phải lưu ý khi giao dịch bằng tiền mặt. Vậy trường hợp nào doanh nghiệp tuyệt đối không được thanh toán tiền mặt trong giao dịch? Để hiểu thêm, Việt Luật xin giới thiệu với Quý doanh nghiệp qua bài viết dưới đây:

Xem thêm: 

Căn cứ pháp lý:

  • Nghị định 222/2013/NĐ-CP;
  • Nghị định 96/2014/NĐ-CP;
  • Thông tư 33/2014/TT-NHNN;
  • Thông tư 09/2015/TT-BTC;
  • Thông tư 96/2015/TT-BTC;
  • Thông tư 136/2018/TT-BTC.

1. Doanh nghiệp không được thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp 

Thay vào đó, doanh nghiệp có thể sử dụng các hình thức sau:

  • Thanh toán bằng Séc;
  • Thanh toán bằng ủy nhiệm chi – chuyển tiền;
  • Các hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt phù hợp khác theo quy định hiện hành

Lưu ý: Quy định cấm sử dụng tiền mặt trong các giao dịch kể trên không áp dụng đối với cá nhân. Nói cách khác, cá nhân hoàn toàn có thể thanh toán bằng tiền mặt khi thực hiện giao dịch góp vốn; mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp.

2. Doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng không dử dụng tiền mặt khi vay và cho vay lẫn nhau 

Ví dụ: Hai doanh nghiệp A và B đều không phải là ngân hàng. Khi A cho B vay tiền. A không được sử dụng tiền mặt mà A phải thực hiện thông qua các hình thức thông dùng tiền mặt. Tương tự, B thanh toán các chi phí vay cho A cũng không được sử dụng tiền mặt

3. Doanh nghiệp không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán (Chứng khoán niêm yết, chứng khoán đăng ký giao dịch UpCom)

4. Doanh nghiệp không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch chứng khoán đã đăng ký, lưu ký tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán.

5. Doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) 

Khi thanh toán, doanh nghiệp phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt để được tính chi phí được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp

6. Doanh nghiệp không được sử dụng tiền mặt để thực hiện các giao dịch nộp tiền 

Thay vào đó, phải thực hiện thông qua các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt hoặc nộp bằng tiền mặt tại ngân hàng thương mại để chuyển nộp vào tài khoản của kho bạc Nhà nước.

7. Doanh nghiệp là Tổ chức sử dụng vốn nhà nước không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch 

Giao dịch ở đây trừ một số trường hợp được phép thanh toán bằng tiền mặt theo hướng dẫn của Thông tư 33/2014/TT-NHNN về trường hợp được thanh toán bằng tiền mặt của các tổ chức sử dụng vốn nhà nước (gọi tắt là Thông tư 33)

” Tổ chức sử dụng vốn nhà nước” được định nghĩa tại Điều 3 của Thông tư 33 như sau:

“Điều 3: Giải thích từ ngữ

1. Tổ chức sử dụng vốn nhà nước là tổ chức có sử dụng vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước và vốn đầu tư khác của Nhà nước.

2. Tổ chức có sử dụng vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh là các tổ chức được Chính phủ bảo lãnh phát hành trái phiếu hoặc bảo lãnh vay vốn trong và ngoài nước.

3. Tổ chức sử dụng vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước là các tổ chức vay vốn tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

4. Tổ chức sử dụng vốn đầu tư khác của Nhà nước là các tổ chức sử dụng vốn đầu tư trực tiếp từ ngân sách nhà nước, các quỹ tập trung của Nhà nước khi thành lập doanh nghiệp và bổ sung trong quá trình hoạt động kinh doanh, các khoản phải nộp ngân sách được trích lại, Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp, Quỹ đầu tư phát triển địa phương, vốn nhà nước được tiếp nhận từ nơi khác chuyển đến, giá trị quyền sử dụng đất, quyền sử dụng tài nguyên quốc gia được Nhà nước giao và ghi tăng vốn nhà nước cho doanh nghiệp, các tài sản khác được Nhà nước giao cho doanh nghiệp.”

Mức phạt vi phạm về hành vi sử dụng tiền mặt trong các giao dịch nêu trên:

Doanh nghiệp có hành vi sử dụng tiền mặt trong các giao dịch nêu trên có thể bị xử phạt bằng hình thức phạt tiền từ 300.000.000 đến 400.000.000 đồng theo quy định tại Khoản 3, Điều 3 và Khoản 6, Điều 27 của Nghị định 96/2014/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.