Năm 2018 thành lập doanh nghiệp giảm 50% phí đăng ký

Việt Luật » Tin tức – Kiến thức » Tin tức » Năm 2018 thành lập doanh nghiệp giảm 50% phí đăng ký

Kể từ cuối tháng 1.2018, quy định của Bộ Tài chính quy định tại Thông tư 130/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 215/2016/TT-BTC về một số phí, chế độ thu, nộp, quản lý và lệ phí liên quan đến việc đăng ký thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký của doanh nghiệp được giảm 50%.

thành lập doanh nghiệp

Theo Thông tư 130, một số mức lệ phí được giảm tới 50%, cụ thể: Lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được giảm từ 200.000 đồng/lần xuống còn 100.000 đồng/lần. Lệ phí cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của DN giảm từ 100.000 đồng/hồ sơ xuống còn 50.000 đồng/hồ sơ.

Riêng phí cung cấp thông tin DN: Trường hợp cung cấp thông tin doanh nghiệp theo tài khoản từ 125 bản/tháng trở lên, mức phí giảm từ 5.000.000 đồng/tháng xuống còn 4.500.000 đồng/tháng.

Thông tư 130 cũng nêu rõ các đối tượng được miễn phí, lệ phí gồm:

  • Doanh nghiệp bổ sung, thay đổi thông tin do thay đổi địa giới hành chính;
  • Đăng ký giải thể doanh nghiệp, tạm ngừng kinh doanh;
  • Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp;
  • Doanh nghiệp thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp;
  • Cung cấp thông tin phục vụ quản lý nhà nước do cơ quan thẩm quyền yêu cầu;
  • Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp lần đầu.

Theo Thanhnien

Năm 2018 thành lập doanh nghiệp giảm 50% phí đăng ký
5 (100%) 1 bình chọn
2018-05-14T17:25:36+00:00