Hỏi: Xin hỏi “Khi doanh nghiệp mua tài sản chưa có sổ đỏ thì tài sản đó có được coi là hợp lệ không (Do chung cư chưa làm sổ đỏ)?“.

Đáp: Theo quy định của cơ quan thuế, đối với quyền sử dụng đất và tài sản trên đất phải có giấy tờ chứng minh quyền sở hữu và chứng từ hợp pháp thì chi phí khấu hao được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN.

Nội dung chi tiết câu hỏi đáp
Chủ đề:Mua nhà chưa có sổ đỏ
Người hỏi:Người gởi yêu cầu xin giấu tên
Ngày hỏi:23/05/2012
Nội dung hỏi:Xin hỏi “Khi doanh nghiệp mua tài sản chưa có sổ đỏ thì tài sản đó có được coi là hợp lệ không (Do chung cư chưa làm sổ đỏ)?”. Xin cảm ơn
Thông tin trả lời
Nơi trả lời:Công ty Tư Vấn Xúc Tiến Đầu Tư Việt Luật
Người trả lời:Chuyên viên tư vấn Kế toán
Ngày trả lời:24/05/2012
Nội dung trả lời:
  • Theo quy định của cơ quan thuế, đối với quyền sử dụng đất và tài sản trên đất phải có giấy tờ chứng minh quyền sở hữu và chứng từ hợp pháp thì chi phí khấu hao được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN.
  • Theo quy định của kế toán: Khi doanh nghiệp nắm phần lớn rủi ro và lợi ích nhận được từ đất và tài sản trên đất thì doanh nghiệp vẫn được trích khấu hao.
Tập tin đính kèm:
Trân trọng kính chào!

Xem thêm

>  Dịch vụ thành lập công ty uy tín

Dịch vụ đăng ký lao động cho doanh nghiệp

Dịch vụ đăng ký bảo hiểm: BHXH – BHYT – BHTN

 

Đánh giá bài viết