Hỏi: Xin hỏi “Hiện nay cty tôi đang thực hiện quy trình lưu trữ là làm từ phần mềm kế toán rồi sẽ in ra giấy để lưu trữ. Do khối lượng chứng từ rất nhiều, nên nếu cty tôi muốn lưu trữ ngay trong phần mềm mà không cần in ra giấy. Như vậy có đúng theo quy định của chế độ kế toán? Nếu lưu trữ như vậy, tôi phải khai báo với các cơ quan liên quan nào?“.

Đáp: Theo quy định của cơ quan thuế, đối với quyền sử dụng đất và tài sản trên đất phải có giấy tờ chứng minh quyền sở hữu và chứng từ hợp pháp thì chi phí khấu hao được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN.

Nội dung chi tiết câu hỏi đáp
Chủ đề:Lưu trữ chứng từ kế toán
Người hỏi:Chị: Nguyễn thị Mai Huyền, Quận 5, TP.HCM
Ngày hỏi:30/05/2012
Nội dung hỏi:Xin hỏi Hiện nay cty tôi đang thực hiện quy trình lưu trữ là làm từ phần mềm kế toán rồi sẽ in ra giấy để lưu trữ. Do khối lượng chứng từ rất nhiều, nên nếu cty tôi muốn lưu trữ ngay trong phần mềm mà không cần in ra giấy. Như vậy có đúng theo quy định của chế độ kế toán?. Nếu lưu trữ như vậy, tôi phải khai báo với các cơ quan liên quan nào?“.Xin cảm ơn
Thông tin trả lời
Nơi trả lời:Công ty Tư Vấn Xúc Tiến Đầu Tư Việt Luật
Người trả lời:Chuyên viên tư vấn Kế toán
Ngày trả lời:01/06/2012
Nội dung trả lời:Việc Công ty chị có ý định là lưu trữ chứng từ kế toán ngay trong phần mềm là không đúng qui định về lưu trữ chứng từ kế toán theo điều 40 luật kế toán nhé. Vì:

– Chứng từ kế toán là các giấy tờ và vật mang tin chứng minh các nghiệp vụ kinh tế tài chính của đơn vị trong 1 kỳ kế toán nên phải được in ra giấy, những người có liên quan phải ký, sắp xếp theo trình tự, nội dung và lưu trữ theo qui định tại điều 40 luật kế toán 2003.

– Phần mềm kế toán là công cụ để cơ giới hóa công tác kế toán (tính toán được nhanh và hiệu quả trong quản lý) nên chứng từ thể hiện trong phần mềm phải được in ra lưu trữ cẩn thận. Nếu DN để trong phần mềm không may phần mềm hỏng, lỗi, cháy ổ đĩa, virus, hacker,…dẫn đến mất toàn bộ dữ liệu trên phần mềm thì cực kỳ nguy hiểm vì các chứng từ kế toán bị mất hết dẫn đến cty không có chứng từ, số liệu để giải trình với các cơ quan kiểm tra thì hậu quả đối với DN là rất nguy hiểm.

Vậy công ty chị cần phải in ra, ký cẩn thận và lưu trữ đúng quy định của Pháp luật. Cty chị có thể sao chép dữ liệu trên phần mềm vào các đĩa mềm để lưu trữ và sử dụng sau này.

 

Tập tin đính kèm:
Trân trọng kính chào!

Xem thêm

>  Dịch vụ thành lập công ty uy tín

Dịch vụ xin cấp mã vạch – mã số cho doanh nghiệp

Nhãn hiệu hàng hóa