Thông tin lịch nộp tờ khai thuế đối với doanh nghiệp năm 2018

Việt Luật » Tin tức – Kiến thức » Tin tức » Thông tin lịch nộp tờ khai thuế đối với doanh nghiệp năm 2018

Lịch nộp khai thuế năm 2018 

Việt Luật trân trọng thông tin về lịch nộp cụ thể các tờ khai, báo cáo Thuế đối với doanh nghiệp trong năm 2018. Có thể thấy lịch nộp các loại báo cáo thuế thì tương đối giống nhau qua các năm, chỉ có thay đổi nhỏ khi một vài năm có ngày nộp rơi vào chủ nhật thì lịch nộp có thể lùi lại.

doanh nghiệp

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Hiện tại lịch kê khai báo cáo của các công ty theo tháng sẽ có 2 ngày được lùi lịch nộp từ ngày 20/2/2018 và ngày 20/5/2018 sẽ chuyển thành ngày 21/2/2018 và ngày 21/5/2018. Cụ thể như sau:

Tháng

Thời hạn nộp chậm nhất

Doanh nghiệp khai thuế theo Quý

Doanh nghiệp khai thuế theo Tháng

1

22/01/2018

(Do ngày 20/01/2018 rơi vào ngày Thứ 7)

 (i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 12/2017

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 12/2017 (nếu có)

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

30/1/2018

(i) Tờ khai Thuế GTGT Quý IV/2017

(ii) Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2017 (nếu có)

(iii) Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý  IV/2017 (nếu có)

(iv) BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý IV/2017

(v) Nộp lệ phí môn bài năm 2018

 

(i) Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2017 (nếu có)

(ii) BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2017

(iii) Nộp lệ phí môn bài năm 2018

 

2

20/2/2018

 (i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 01/2018

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 01/2018 (nếu có)

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

3

20/3/2018

 (i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 02/2018

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 02/2018 (nếu có)

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

30/3/2018

(i) Quyết toán Thuế TNDN năm 2017

(ii) Quyết toán Thuế TNCN năm 2017

(iii) Báo Cáo Tài Chính năm 2017

(i) Quyết toán Thuế TNDN năm 2017

(ii) Quyết toán Thuế TNCN năm 2017

(iii) Báo Cáo Tài Chính năm 2017

4

20/4/2018

 (i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 03/2018

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 03/2018 (nếu có)

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

 

5

02/5/2018

(Do ngày 30/4/2018 nghỉ Lễ)

(i) Tờ khai Thuế GTGT Quý I/2018

(ii) Tờ khai Thuế TNCN Quý I/2018 (nếu có)

(iii) Tạm Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2018 (nếu có)

(iv) BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý I/2018

 

(i) Tạm Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2018 (nếu có)

(ii) BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý I/2018

 

21/5/2018

(Do ngày 20/5/2018 rơi vào ngày Chủ nhật)

 (i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 4/2018

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 4/2018 (nếu có)

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

6

20/6/2018

 (i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 5/2018

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 5/2018 (nếu có)

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

 

7

20/7/2018

 (i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 6/2018

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 6/2018 (nếu có)

(iii)Nộp tiền thuế GTGT &TNCN (nếu có)

 

30/7/2018

(i) Tờ khai Thuế GTGT Quý II/2018

(ii) Tờ khai Thuế TNCN Quý II/2018 (nếu có)

(iii) Tạm Nộp tiền Thuế TNDN

tạm tính Quý II/2018 (nếu có)

(iv) BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý II/2018

 

(i) Tạm Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2018

(ii) BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý II/2018

8

20/8/2018

 (i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 7/2018 (nếu có)

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 7/2018 (nếu có)

(iii) Nộp tiền thuế GTGT &TNCN (nếu có)

 

9

20/9/2018

 (i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 8/2018 (nếu có)

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 8/2018 (nếu có)

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

 

10

22/10/2018

(Do ngày 20/10/2018 rơi vào ngày Thứ 7)

 (i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 9/2018

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 9/2018 (nếu có)

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

30/10/2018

(i) Tờ khai Thuế GTGT Quý III/2018

(ii) Tờ khai Thuế TNCN Quý III/2018 (nếu có)

(iii) Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính & thuế VAT Quý III/2018 (nếu có)

(iv) BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý III/2018

(i) Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2018

(ii) BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý III/2018

 

11

20/11/2018

 (i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 10/2018

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 10/2018 (nếu có)

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

 

12

20/12/2018

 (i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 11/2018

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 11/2018 (nếu có)

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có).

Đồng thời, Việt Luật xin lưu ý một số nội dung sau đây:

I. Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, Báo cáo sử dụng hóa đơn

Theo tháng

Theo quý

Tờ khai quyết toán năm

Chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theoChậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên quý tiếp theoChậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trường hợp doanh nghiệp chia tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động: Chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định.

II. Thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài 

Doanh nghiệp mới thành lập

Doanh nghiệp đang hoạt động

– Doanh nghiệp đã có hoạt động sản xuất kinh doanh: Thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng.

– Doanh nghiệp chưa có hoạt động sản xuất kinh doanh: Thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài chậm nhất là trong vòng 30 ngày, kể từ ngày nhận giấy đăng ký kinh doanh.

– Nếu không có thay đổi Vốn điều lệ hoặc tăng/giảm chi nhánh, không phải nộp tờ khai lệ phí môn bài, chỉ phải nộp tiền lệ phí chậm nhất ngày 31/1/2018.

– Nếu trong năm có thay đổi vốn điều lệ hoặc thay đổi số lượng chi nhánh làm tăng/giảm số tiền lệ phí môn bài thì phải nộp tờ khai lệ phí môn bài chậm nhất ngày 31/12 năm thay đổi và nộp tiền lệ phí môn bài chậm nhất ngày 31/1.

Đặc biệt, cần phải chú ý một số trường hợp nêu sau:

– Những doanh nghiệp mới thành lập nhưng chưa hoạt động: Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày cấp GP ĐKKD.

– Những doanh nghiệp mới thành lập nhưng hoạt động luôn: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động.

– Những doanh nghiệp đang hoạt động nếu không thay đổi vốn điều lệ: Thì chỉ cần nộp tiền thuế Môn bài vào ngân sách nhà nước mà không phải nộp tờ khai thuế môn bài.

– Những doanh nghiệp đang hoạt động nếu có thay đổi vốn điều lệ (làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp): Thì phải nộp tờ khai thuế môn bài và tiền thuế môn bài chậm nhất vào ngày 31/12 vào năm có sự thay đổi.

Căn cứ pháp lý:

– Luật Kế toán 2003,  Luật kế toán 2015

– Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài.

– Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP.

– Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

– Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế.

Việt Luật chuyên thực hiện kê khai, báo cáo thuế cho doanh nghiệp nhanh chóng và hiệu quả, khi doanh nghiệp có thắc mắc hay cần sự hỗ trợ thì đừng ngừng ngại liên hệ Việt Luật để nhận được sự tư vấn nhiệt tình và hoàn toàn miễn phí.

Hi vọng thông tin mà Việt Luật cung cấp liên quan đến lịch nộp được kê chi tiết như này, các Kế toán doanh nghiệp sẽ lên kế hoạch tốt nhất cho kì báo cáo thuế năm 2018 này.

Mọi thông tin xin liên hệ:

  • Tòa nhà Số 2 Hoa Phượng, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
  • Điện thoại: 08 3517 2345 (20 lines) – Tổng đài tư vấn: 1900 585847
  • Hotline: 0934 234 777 (Ms Sương) – 0936 234 777 (Mr Mẫn)
  • Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua email: [email protected]

Việt Luật - hân hạnh được hỗ trợ quý khách trong việc thành lập doanh nghiệp

Thông tin lịch nộp tờ khai thuế đối với doanh nghiệp năm 2018
5 (100%) 2 bình chọn
2018-02-26T09:25:39+00:00