Có phải bất cứ ai làm việc tại cơ quan nhà nước đều không được góp vốn, thành lập doanh nghiệp hay mở hộ kinh doanh? Đây là thắc mắc của rất nhiều doanh nghiệp mới khởi nghiệp. Vậy câu trả lời của câu hỏi này như thế nào? Hãy cùng Việt Luật tham khảo bài viết sau:

Xem thêm:

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp 

Thủ tục thành lập doanh nghiệp 

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Tư vấn đầu tư nước ngoài

 Căn cứ pháp lý:

Luật Doanh nghiệp năm 2014;

– Luật Cán bộ, công chức năm 2008;

– Luật Viên chức năm 2010;

– Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005.

Đối tượng làm việc tại cơ quan nhà nước

Người làm việc tại cơ quan nhà nước có thể là cán bộ, công chức, viên chức hoặc đối tượng khác. Tuy nhiên, trong số đó chỉ có cán bộ, công chức, viên chức mới phải chịu những hạn chế trong việc thành lập, góp vốn và quản lý doanh nghiệp.

Vậy, những đối tượng nào là cán bộ, công chức, viên chức? Để xác định, Quý thành viên có thể căn cứ vào các tiêu chí tương ứng như sau:

Cán bộ, công chức, viên chức và quy định về thành lập doanh nghiệp

Điểm b Khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định:

Điều 18. Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và quản lý doanh nghiệp

…2. Tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:

…b) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;…”

Theo đó, tất cả những người là cán bộ, công chức, viên chức thì không được đứng tên thành lập doanh nghiệp.

Cán bộ, công chức, viên chức và quy định về góp vốn vào doanh nghiệp

Pháp luật có phần “thoáng” hơn trong vấn đề này khi cho phép cán bộ, công chức, viên chức được phép góp vốn vào doanh nghiệp, miễn là đáp ứng các điều kiện dưới đây:

– Không giữ chức vụ quản lý, điều hành;

– Không kinh doanh trong lĩnh vực mà trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ trong một thời hạn nhất định theo quy định của Chính phủ;

– Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan không được góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi ngành, nghề mà người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước.

Điều đó có nghĩa là, cán bộ, công chức, viên chức chỉ có thể tham gia góp vốn tương ứng với loại hình doanh nghiệp như sau:

– Là cổ đông góp vốn vào công ty cổ phần (không được tham gia với tư cách là người trong hội đồng quản trị, ban kiểm soát hay chức vụ quản lý khác của doanh nghiệp);

– Là thành viên góp vốn của công ty hợp danh.

Bên cạnh đó, pháp luật còn có quy định ràng buộc về phạm vi kinh doanh đối với thân nhân của cán bộ, công chức là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, cụ thể:

– Vợ hoặc chồng của những người này không được góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi ngành, nghề mà người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước;

– Vợ, chồng, cha, mẹ, con của những người này không được kinh doanh trong phạm vi người đó trực tiếp quản lý.

Như vậy, theo quy định của pháp luật hiện hành, quyền kinh doanh của đối tượng làm việc trong cơ quan Nhà nước được quy định như sau:

– Tất cả người làm việc trong cơ quan nhà nước được tự do thành lập hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật.

– Người làm việc tại cơ quan nhà nước mà không phải là cán bộ, công chức, viên chức thì vẫn có quyền tự do thành lập, góp vốn và quản lý doanh nghiệp.

– Cán bộ, công chức, viên chức chỉ được góp vốn kinh doanh vào công ty cổ phần, công ty hợp danh nhưng không được quyền quản lý, điều hành và đảm bảo điều kiện về phạm vi kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Để tư vấn thành lập doanh nghiệp, quý Doanh nghiệp vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.

 

Đánh giá bài viết