Kinh doanh

Từ 15.3.2017, hộ kinh doanh không được vay vốn ngân hàng

Để vay vốn, các hộ kinh doanh phải chuyển đổi thành doanh nghiệp hoặc chủ hộ phải tự đứng tên vay bởi theo Luật mới, tư cách được vay vốn chỉ là cá nhân hoặc pháp nhân.

Từ 15.3.2017, hộ kinh doanh không được vay vốn ngân hàng 2017-03-02T08:21:12+00:00