PHÂN BIỆT GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Khi nhà đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư bằng việc thành lập tổ chức kinh tế tại Việt Nam, thì nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thủ tục xin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu doanh nghiệp đó thành lập theo luật doanh nghiệp

PHÂN BIỆT GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ2019-06-14T09:38:10+07:00

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ GÓP VỐN ĐIỀU LỆ BẰNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Bên cạnh các loại tài sản góp vốn phổ biến như: tiền, vàng, ngoại tệ... thì tài sản cố định cũng được nhiều doanh nghiệp lựa chọn để góp vốn. Vậy doanh nghiệp cần lưu ý gì khi góp vốn bằng hình thức này?

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ GÓP VỐN ĐIỀU LỆ BẰNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH2019-06-12T14:07:11+07:00

CÁC MỨC XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH PHỔ BIẾN DÀNH CHO HỘ KINH DOANH

Không ít các doanh nghiệp chưa am hiểu pháp luật hoặc chủ quan đã dẫn đến bị xử lý vi phạm không mong muốn. Các việc vi phạm thường hay mắc phải của hộ kinh doanh là gì? Và mức phạt hành chính phổ biến đối với hộ kinh doanh như thế nào?

CÁC MỨC XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH PHỔ BIẾN DÀNH CHO HỘ KINH DOANH2019-06-11T16:48:31+07:00

DOANH NGHIỆP CÓ ĐƯỢC SỬ DỤNG CĂN HỘ CHUNG CƯ LÀM TRỤ SỞ CÔNG TY?

Một số doanh nghiệp có quy mô nhỏ, ít lao động, tiềm lực tài chính hạn chế... có ý định sử dụng căn hộ của mình để làm trụ sở kinh doanh của doanh nghiệp mình. Câu hỏi đặt ra của rất nhiều doanh nghiệp là: Vậy việc sử dụng căn hộ chung cư làm trụ sở doanh nghiệp như vậy có được pháp luật cho phép?

DOANH NGHIỆP CÓ ĐƯỢC SỬ DỤNG CĂN HỘ CHUNG CƯ LÀM TRỤ SỞ CÔNG TY?2019-06-11T16:05:17+07:00

CHI PHÍ TRƯỚC KHI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP CÓ ĐƯỢC XEM LÀ CHI PHÍ HỢP LÝ?

Việc trước tiên để thực hiện các thủ tục khi thành lập doanh nghiệp đó chính là chi phí thành lập doanh nghiệp. Câu hỏi được đặt ra của không ít Quý doanh nghiệp đó là: Liệu chi phí trước khi thành lập, có được xem là chi phí hợp lý khi quyết toán không?

CHI PHÍ TRƯỚC KHI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP CÓ ĐƯỢC XEM LÀ CHI PHÍ HỢP LÝ?2019-06-10T10:33:04+07:00

CƠ QUAN NÀO ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM?

Bên cạnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm là một giấy tờ quan trọng, để doanh nghiệp đáp ứng đủ yêu cầu, điều kiện đặt ra theo quy định. Vậy cơ quan nào cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm?

CƠ QUAN NÀO ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM?2019-06-07T15:54:24+07:00