Tháng 12/2018 kế toán cần làm những gì ?

Như chúng ta đã biết, tháng 12 hằng năm là thời điểm mà kế toán phải chuẩn bị rất nhiều các nghiệp vụ quan trọng cho quá trình quyết toán thuế của doanh nghiệp. Đây là thời điểm bận rộn và đầy áp lực của người làm công tác kế toán

Tháng 12/2018 kế toán cần làm những gì ?2018-12-03T16:42:12+00:00

Tiền thưởng và trợ cấp không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp ?

Các khoản tiền lương, tiền thưởng, tiền hỗ trợ người lao động sẽ được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN nếu những khoản chi đó được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong những văn bản sau của DN:

Tiền thưởng và trợ cấp không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp ?2018-11-17T15:18:26+00:00

Hóa đơn điện tử có cần phải đóng dấu và ký tê người mua

Chính phủ đã ban hành Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2018).

Hóa đơn điện tử có cần phải đóng dấu và ký tê người mua2018-11-17T10:22:39+00:00

Trong trường hợp nào thì quyết toán thuế thay người lao động ?

Chỉ thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cho những lao động có hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên và đang làm việc tại thời điểm quyết toán nếu được cá nhân ủy quyền.

Trong trường hợp nào thì quyết toán thuế thay người lao động ?2018-10-13T15:58:19+00:00

Điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động

Trong công ty có trường hợp bị ngã gãy xương khi dự giải bóng đá phong trào do công đoàn công ty tổ chức. Các tổ sản xuất tự nguyện đăng ký tham gia, ban giám đốc không cử cũng không đứng ra tổ chức giải này. Trường hợp này có được coi là tai nạn lao động không?

Điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động2018-10-12T17:36:39+00:00

Vẫn có Bộ đề xuất thêm điều kiện kinh doanh mới

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện Nghị quyết số 19 của Chính phủ, việc thực hiện cắt giảm điều kiện kinh doanh mới chỉ đạt 30% so với yêu cầu.

Vẫn có Bộ đề xuất thêm điều kiện kinh doanh mới2018-10-11T17:33:09+00:00