NHỮNG ĐIỀU DOANH NGHIỆP CẦN LƯU Ý KHI CUNG CẤP HÀNG HÓA, DỊCH VỤ ĐẾN NGƯỜI TIÊU DÙNG

Khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ đến người tiêu dùng, doa

NHỮNG ĐIỀU DOANH NGHIỆP CẦN LƯU Ý KHI CUNG CẤP HÀNG HÓA, DỊCH VỤ ĐẾN NGƯỜI TIÊU DÙNG2019-04-25T13:52:04+07:00

TỔNG HỢP NHỮNG THAY ĐỔI TRONG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP NĂM 2019

Trong năm 2019 có nhiều sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, trong đó có 13 thay đổi nổi bật mà doanh nghiệp phải biết nhằm giúp doanh nghiệp tiết kiệm tối đa thời gian và tiền bạc khi đăng ký kinh doanh.

TỔNG HỢP NHỮNG THAY ĐỔI TRONG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP NĂM 20192019-04-25T15:23:16+07:00

CHI PHÍ SỮA CHỮA NHÀ ĐƯỢC MƯỢN ĐỂ KINH DOANH CÓ ĐƯỢC XEM LÀ CHI PHÍ HỢP LÝ?

Trong quá trình vận hành cũng như sử dụng thì doanh nghiệp cũng đã bỏ ra không ít một khoản tiền để duy tu, sửa chữa, bảo trì căn nhà. Vậy các khoản chi phí đó có được xem là chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế TNDN ?

CHI PHÍ SỮA CHỮA NHÀ ĐƯỢC MƯỢN ĐỂ KINH DOANH CÓ ĐƯỢC XEM LÀ CHI PHÍ HỢP LÝ?2019-04-23T13:47:01+07:00