Hỏi: Xin hỏi “Công ty tôi mới thành lập, mua xe của cá nhân không có hoá đơn và hợp đồng mua bán được lập tại phòng công chứng tỉnh, hiện đã làm thủ tục sang tên đổi chủ. Vậy công ty tôi cần phải làm thủ tục gì nữa thì mới được đưa chiếc xe đó làm tài sản của công ty và trich khấu hao.“.

Đáp: Theo quy định hiện hành, sau khi hai bên mua, bán xe ô tô đã lập xong hợp đồng mua bán được phòng công chứng xác nhận, cá nhân bán xe cho công ty bạn phải đến cơ quan thuế làm thủ tục xin mua hóa đơn bán lẻ về việc bán xe ô tô và phải nộp đầy đủ các loại thuế liên quan đến giao dịch bán xe…

Nội dung chi tiết câu hỏi đáp
Chủ đề:Mua nhà chưa có sổ đỏ
Người hỏi:Người gởi yêu cầu xin giấu tên
Ngày hỏi:28/05/2012
Nội dung hỏi:Xin hỏi “Công ty tôi mới thành lập, mua xe của cá nhân không có hoá đơn và hợp đồng mua bán được lập tại phòng công chứng tỉnh, hiện đã làm thủ tục sang tên đổi chủ. Vậy doanh công ty tôi cần phải làm thủ tục gì nữa thì mới được đưa chiếc xe đó làm tài sản của công ty và trich khấu hao.”. Xin cảm ơn
Thông tin trả lời
Nơi trả lời:Công ty Tư Vấn Xúc Tiến Đầu Tư Việt Luật
Người trả lời:Chuyên viên tư vấn Kế toán
Ngày trả lời:30/05/2012
Nội dung trả lời:– Theo quy định hiện hành, sau khi hai bên mua, bán xe ô tô đã lập xong hợp đồng mua bán được phòng công chứng xác nhận, cá nhân bán xe cho công ty bạn phải đến cơ quan thuế làm thủ tục xin mua hóa đơn bán lẻ về việc bán xe ô tô và phải nộp đầy đủ các loại thuế liên quan đến giao dịch bán xe. Chỉ khi có hóa đơn bán xe của chủ xe giao cho công ty thì công ty bạn mới có thể làm tiếp các thủ tục nộp thuế trước bạ để sang tên chuyển chủ xe cho công ty bạn. Sau khi đã chuyển chủ xe cho công ty bạn thì xe ô tô đó được trích khấu hao vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.
Tập tin đính kèm:
Trân trọng kính chào!

Xem thêm

>  Thành lập công ty

Dịch vụ thay đổi đại diện pháp luật của công ty

Thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài

Đánh giá bài viết