Việc mở rộng thị trường giúp doanh nghiệp có thêm tiềm lực về kinh tế, giúp thúc đẩy hình ảnh, thương hiệu cũng như lợi nhuận doanh nghiệp tăng lên, đồng thời góp phần giúp doanh nghiệp đứng vững trên thương trường. Vì thế, Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh là cách thường được các doanh nghiệp chọn lựa khi muốn mở rộng phạm vi hoạt động. Vậy, khi lập các đơn vị phụ thuộc, doanh nghiệp cần lưu ý những vấn đề gì để tránh bị phạt? Hãy cùng Việt Luật tìm hiểu qua bài viết dưới đây:

Xem thêm: 

Căn cứ Pháp lý:

  • Nghị định 50/2016/NĐ-CP.
  • Nghị định 167/2013/NĐ-CP.
  • Luật Doanh nghiệp 2014.

1. Đăng ký địa chỉ chi nhánh, VPĐD, địa điểm kinh doanh không thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp của mình.

Địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh là nội dung bắt buộc phải có trong thông báo đăng kí thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Doanh nghiệp sẽ bị phạt cảnh báo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng nếu đăng ký địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh không thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp của mình.

2. Không thông báo cho cơ quan có thẩm quyền về việc thay đổi người đứng đầu chi nhánh, VPĐD, địa điểm kinh doanh.

Khi có sự thay đổi các thông tin đã đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh về người đứng đầu thì công ty phải nhanh chóng thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Doanh nghiệp sẽ bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng nếu không thông báo cho cơ quan có thẩm quyền về việc thay đổi người đứng đầu chi nhánh, VPĐD , địa điểm kinh doanh.

3. Đăng ký không trung thực, không chính xác những thay đổi nội dung đăng ký của chi nhánh, VPĐD , địa điểm kinh doanh.

Doanh nghiệp có nghĩa vụ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh khi có sự thay đổi về địa chỉ, người đứng đầu, thông tin đăng ký thuế…

Doanh nghiệp bị Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng nếu có thực hiện đăng đăng ký thay đổi nhưng nội dung đăng ký không trung thực, không chính xác.

4. Quá thời hạn Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh,VPĐD, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có sự thay đổi  nội dung giấy chứng nhận thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

– Doanh nghiệp bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng nếu Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 01 đến 30 ngày

– Doanh nghiệp bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng nếu Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 31 đến 90 ngày.

– Doanh nghiệp bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.500.000 đồng nếu Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên

5. Sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu, thay đổi số lượng con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Trước khi sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu, thay đổi số lượng con dấu của chi nhánh/ văn phòng đại diện thì công ty phải thực hiện thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh/ văn phòng đại diện  đặt trụ sở để đăng tải thông báo về mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng nếu sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu, thay đổi số lượng con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

6. Đăng ký địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh không có trên bản đồ hành chính

Doanh nghiệp bị phạt Cảnh cáo hoặc Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng nếu đăng ký địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh không có trên bản đồ hành chính.

7. Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh nhưng không thông báo cho Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh.

Khi có quyết định chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì công ty phải nhanh chóng thực hiện thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, VPĐD đó đặt trụ sở.

Doanh nghiệp bị tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng nếu Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh nhưng không thông báo cho Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh.

8. Không viết hoặc gắn tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Quy định tại khoản 3 Điều 41 Luật Doanh nghiệp 2014 thì tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải được viết hoặc gắn tại trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh.

Doanh nghiệp bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng nếu không gắn tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh theo quy định.

Trên đây là những lưu ý mà Việt Luật đã tổng hợp lại để Quý Doanh nghiệp tránh được những lỗi vi phạm và phạt tiền không mong muốn. Để tìm hiểu thêm, hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp nhanh và tốt nhất.

 

Đánh giá bài viết