Hỏi: Xin hỏi “Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có được tăng – giảm vốn điều lệ hay không?”

Đáp: Chúng tôi có một hóa đơn đầu vào ngày 31/3/2011, đã hạch toán và ghi nhận chi phí vào tháng 3/2011, nhưng do sơ xuất chúng tôi đã không kê khai trong kỳ khai thuế tháng 3/2011. Đến tháng 8/2011 chúng tôi phát hiện sai xót và đã thực hiện kê khai bổ sung bằng tờ khai 01/KHBS và lập lại tờ khai bổ sung tháng 3/2011 làm phát sinh tăng số thuế được khấu trừ…

Nội dung chi tiết câu hỏi đáp
Chủ đề:Kê khai thuế – Quyết toán thuế
Người hỏi:Chị: Trịnh thị Thu Hà, Quận 6, TP.HCM
Ngày hỏi:14/05/2012
Nội dung hỏi:Chúng tôi xin được tư vấn hai vấn đề sau

1. Về việc kê khai bổ sung hóa đơn GTGT đầu vào do kê khai xót

– Chúng tôi có một hóa đơn đầu vào ngày 31/3/2011, đã hạch toán và ghi nhận chi phí vào tháng 3/2011, nhưng do sơ xuất chúng tôi đã không kê khai trong kỳ khai thuế tháng 3/2011. Đến tháng 8/2011 chúng tôi phát hiện sai xót và đã thực hiện kê khai bổ sung bằng tờ khai 01/KHBS và lập lại tờ khai bổ sung tháng 3/2011 làm phát sinh tăng số thuế được khấu trừ. đã nộp cho cơ quan thuế và xác nhận vào ngày 20/9/2011 (hạn cuối của kỳ kê khai tháng 8/2011).

Xin hỏi chúng tôi kê khai như vậy có đúng không? hóa đơn này chúng chúng tôi có được khấu trừ không?
Trường hợp chúng tôi đã kê khai là không đúng, xin được hướng dẫn cách thực hiện để chúng tôi được ghi nhận và khấu trừ số thuế GTGT của hóa đơn này

2. Theo nghị quyết 13 về gia hạn nộp thuế GTGT tháng 4, 5, 6/2012 20/11/2012
– Trường hợp tháng 4 chúng tôi có phát sinh số thuế phải nộp nhưng được gia hạn nên chưa nộp, các tháng sau đó chúng tôi không phát sinh thêm số thuế phải nộp mà tăng số thuế được khấu trừ, đến thời điểm phải nộp thuế tháng 4 theo quy định (20/11/2012) số thuế phải nộp đã bù trừ với số khấu trừ mà vẫn còn thừa số thuế được khấu trừ thì chúng tôi có phải nộp thuế không? hay được thực hiện cấn trừ luôn?. Xin cảm ơn

Thông tin trả lời
Nơi trả lời:Công ty Tư Vấn Xúc Tiến Đầu Tư Việt Luật
Người trả lời:Chuyên viên tư vấn Thuế
Ngày trả lời:15/05/2012
Nội dung trả lời:1. Căn cứ điểm 1.c. 8 mục III phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008, trường hợp Công ty có hóa đơn GTGT mua vào lập ngày 31/3/2011. Trong kỳ kê khai thuế tháng 3/2011, Công ty bỏ sót không kê khai hóa đơn này thì Công ty được kê khai và khấu trừ bổ sung tối đa là kỳ kê khai tháng 8/2011 (tối đa là sáu tháng kể từ tháng phát sinh hóa đơn bỏ sót)2. Trường hợp Công ty nếu thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế theo hướng dẫn tại điều 1 Thông tư số 83/2012/TT-BTC, tháng 4/2012 phát sinh số thuế GTGT phải nộp thì chậm nhất là ngày 20/11/2012 Công ty phải nộp số thuế GTGT tháng 4/2012 (Công ty không được bù trừ với số thuế GTGT còn được khấu trừ của các tháng tiếp theo).
Tập tin đính kèm:
 

 

Trân trọng kính chào!

Xem thêm

>  Dịch vụ thành lập công ty

Điều chỉnh văn phòng đại diện

Giải thể văn phòng đại diện